June 25th, 2013

ทัวร์ญี่ปุ่น ภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น ชมความงามของภูเขาไฟศักดิ์สิทธิ์ และสวยงามจนได้รับการยกย่องว่าเป็นภูเขาไฟที่สวยที่สุดในโลกขนาดไม่มีลูกใดมาเทียบเคียงได้ และมีความสูงประมาณ 3,776 เมตร

ทัวร์ญี่ปุ่น นั่งเรือโจรสลัดทะเลสาบอาชิ ซึ่งเกิดจากการก่อตัวของลาวาจากภูเขาไฟฟูจิทะเลสาบแห่งนี้อยู่ท่ามกลางภูเขารายล้อมที่เป็นวิวสวยงามตัดกับพื้นน้ำในวันที่อากาศดีสามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิระหว่างที่นั่งเรือด้วย

ทัวร์ญี่ปุ่น วัดอาซะกุซ่า ซี่งเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียว ภายในยังมีองค์เจ้าแม่กวนอิมทองคำประดิษฐานอยู่ นอกจากนี้ท่านจะได้เห็นโคมไฟสีแดงขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตร ตั้งตระหง่านอยู่กลางลานวัด รวมไปถึงถนน นาคามิเสะ ถนนสายช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงของวัด

Continue reading “ทัวร์โตเกียว ทัวร์ญี่ปุ่นช่วงวันแม่ 8-12 สิงหาคม 2556 ภูเขาไฟฟูจิ ทัวร์โยโกฮาม่า การบินไทย อาบน้ำแร่ออนเซ็น นั่งรถไฟชินคันเซ็น โตเกียวดิสนีย์แลนด์ วัดอาซะกุซ่า” »

แพคเกจทัวร์: ทัวร์คันโต, ทัวร์จูบุ, ทัวร์ภูเขาไฟฟูจิ, ทัวร์โตเกียว | Comments Off on ทัวร์โตเกียว ทัวร์ญี่ปุ่นช่วงวันแม่ 8-12 สิงหาคม 2556 ภูเขาไฟฟูจิ ทัวร์โยโกฮาม่า การบินไทย อาบน้ำแร่ออนเซ็น นั่งรถไฟชินคันเซ็น โตเกียวดิสนีย์แลนด์ วัดอาซะกุซ่า
June 20th, 2013

ทัวร์เกียวโต วัดคินคะคุจิ หรือวัดปราสาททอง ซึ่งในปี ค.ศ.1994 ได้รับการยอมรับให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของญี่ปุ่น ชมความงดงามของตัวปราสาท 3 ชั้นสีทองที่ตั้งตระหง่านอยู่ในสระน้ำที่มีการจัดสวนแบบลัทธิเซน

ทัวร์โตเกียว วัดอาซะกุซ่า วัดที่เก่าแก่ที่สุดในโตเกียว ภายในประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมทองคำที่ชาวญี่ปุ่นนิยมมาสักการะบูชา และพากันมาเที่ยวชมความยิ่งใหญ่ของโคมไฟขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตร

ทัวร์ภูเขาไฟฟูจิ ภูเขาไฟศักดิ์สิทธิ์ และสวยงามจนได้รับการยกย่องว่าเป็นภูเขาไฟที่สวยที่สุดในโลก มีความสูงประมาณ 3,776 เมตร

Continue reading “ทัวร์ญี่ปุ่น วันแม่ 2556 ทัวร์โอซาก้า ทัวร์เกียวโต ทัวร์ภูเขาไฟฟูจิ ทัวร์โตเกียว โตเกียวดิสนีย์แลนด์ 6 วัน 4 คืน” »

แพคเกจทัวร์: ทัวร์คันโต, ทัวร์คันไซ, ทัวร์จูบุ, ทัวร์ฮามามัตสึ, ทัวร์เกียวโต, ทัวร์โตเกียว, ทัวร์โอซาก้า | Comments Off on ทัวร์ญี่ปุ่น วันแม่ 2556 ทัวร์โอซาก้า ทัวร์เกียวโต ทัวร์ภูเขาไฟฟูจิ ทัวร์โตเกียว โตเกียวดิสนีย์แลนด์ 6 วัน 4 คืน
June 20th, 2013

ทัวร์โตเกียว วัดอาซะกุซ่า วัดที่เก่าแก่ที่สุดในโตเกียว ภายในประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมทองคำที่ชาวญี่ปุ่นนิยมมาสักการะบูชา และพากันมาเที่ยวชมความยิ่งใหญ่ของโคมไฟขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตร

ทัวร์เกียวโต วัดคินคะคุจิ หรือวัดปราสาททอง ซึ่งในปี ค.ศ.1994 ได้รับการยอมรับให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของญี่ปุ่น ชมความงดงามของตัวปราสาท 3 ชั้นสีทองที่ตั้งตระหง่านอยู่ในสระน้ำที่มีการจัดสวนแบบลัทธิเซน

ทัวร์ภูเขาไฟฟูจิ ภูเขาไฟศักดิ์สิทธิ์ และสวยงามจนได้รับการยกย่องว่าเป็นภูเขาไฟที่สวยที่สุดในโลก มีความสูงประมาณ 3,776 เมตร

Continue reading “ทัวร์ญี่ปุ่น สิงหาคม 2556 ทัวร์โอซาก้า ทัวร์เกียวโต ทัวร์ภูเขาไฟฟูจิ ทัวร์โตเกียว โตเกียวดิสนีย์แลนด์ 6 วัน 4 คืน” »

แพคเกจทัวร์: ทัวร์คันโต, ทัวร์คันไซ, ทัวร์จูบุ, ทัวร์ฮามามัตสึ, ทัวร์เกียวโต, ทัวร์โตเกียว, ทัวร์โอซาก้า | Comments Off on ทัวร์ญี่ปุ่น สิงหาคม 2556 ทัวร์โอซาก้า ทัวร์เกียวโต ทัวร์ภูเขาไฟฟูจิ ทัวร์โตเกียว โตเกียวดิสนีย์แลนด์ 6 วัน 4 คืน
June 20th, 2013

ทัวร์ญี่ปุ่น หมู่บ้านชิราคาว่า บ้านในสไตล์ กัสโช – สึคุริ โครงสร้างของบ้านสามารถรองรับหิมะที่ตกหนักในช่วงฤดูหนาวได้ดี รูปร่างของหลังคาเหมือนกับสองมือของพระเจ้า ผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกหลั่งไหลไปชมความงาม ณ ที่แห่งนี้

ทัวร์ญี่ปุ่น วัดอาซะกุซ่า วัดที่เก่าแก่ที่สุดในโตเกียว ภายในประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมทองคำที่ชาวญี่ปุ่นนิยมมาสักการะบูชา และพากันมาเที่ยวชมความยิ่งใหญ่ของโคมไฟขนาดยักษ์ที่มีความสูง 4.5 เมตร

ทัวร์ญี่ปุ่น ภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น ภูเขาไฟศักดิ์สิทธิ์และสวยงาม จนได้รับการยกย่องว่าเป็นภูเขาไฟที่สวยที่สุดในโลก

Continue reading “ทัวร์ญี่ปุ่น 2013 ทัวร์หมู่บ้านชิราคาว่าโกะ สิงหาคม 2556 ทัวร์ทาคายาม่า ทัวร์มัตสึโมโตะ ทัวร์นาโกย่า ทัวร์โตเกียว การบินไทย” »

แพคเกจทัวร์: ทัวร์คันโต, ทัวร์จูบุ, ทัวร์ชิราคาวาโกะ, ทัวร์นาโงย่า, ทัวร์ภูเขาไฟฟูจิ, ทัวร์มัตสึโมโต้, ทัวร์โตเกียว | Comments Off on ทัวร์ญี่ปุ่น 2013 ทัวร์หมู่บ้านชิราคาว่าโกะ สิงหาคม 2556 ทัวร์ทาคายาม่า ทัวร์มัตสึโมโตะ ทัวร์นาโกย่า ทัวร์โตเกียว การบินไทย
May 3rd, 2013

ศาลเจ้าเซ็นเก็น เป็นศาลเจ้าศักดิ์สิทธ์คู่ภูเขาไฟฟูจิ เป็นที่เคราพสักการะของคนญี่ปุ่นและคนทั่วโลกที่ตั้งใจจะปีนภูเขาไฟฟูจิ ซึ่งต้องมาขอพรที่นี่เพื่อความเป็นสิริมงคล อีกทั้งที่นี่ยังมีต้นสนนับหมื่นต้นและมี 2 ต้นที่มีขนาดใหญ่พิเศษประมาณ 10 คนโอบ

ล่องเรือทะเลสาบอาชิ ทะเลสาบที่ก่อตัวจากลาวาของภูเขาไฟฟูจิ หากวันใดอากาศสดใส ท่านจะได้สัมผัสทัศนียภาพในอีกมิติหนึ่งที่มีความงดงามราวกับภาพวาดสะท้อนลงสู่ทะเลสาบเปรียบดั่งภาพสะท้อนจากกระจกใสบานใหญ่

บุฟเฟ่ต์อาหารนานาชนิดสไตล์ญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็นขาปูยักษ์ ซูชิ ข้าวปั้นหน้าต่าง ๆ พร้อมเพิ่มรสชาติด้วยวาซาบิต้นตำรับ หรือจะเป็นเทมปุระที่ทอดจนกรอบน่ารับประทานที่เสิร์ฟผักเครื่องเคียง นอกจากนี้ยังมี ซารุโซบะ เส้นเหนียวนุ่มรสชาติเยี่ยม ข้าวราดแกงกระหรี่ ข้าวผัดญี่ปุ่น ไข่ตุ๋น และมิโซะซุป

Continue reading “ทัวร์ญี่ปุ่น 4-9, 11-16, 23-28, 25-30 มิถุนายน 2556 โอซาก้า โตเกียว ภูเขาไฟฟูจิ เกียวโต นารา โตเกียวดิสนีย์แลนด์ การบินไทย” »

แพคเกจทัวร์: ทัวร์คันโต, ทัวร์คันไซ, ทัวร์นารา, ทัวร์เกียวโต, ทัวร์โตเกียว, ทัวร์โทโฮคุ, ทัวร์โยโกฮาม่า, ทัวร์โอซาก้า | Comments Off on ทัวร์ญี่ปุ่น 4-9, 11-16, 23-28, 25-30 มิถุนายน 2556 โอซาก้า โตเกียว ภูเขาไฟฟูจิ เกียวโต นารา โตเกียวดิสนีย์แลนด์ การบินไทย
October 26th, 2010


เที่ยวโตเกียว อิออนมอลล์ ไร่สตรอเบอร์รี่ ภูเขาไฟฟูจิ โกเท็มบะ เชลซี พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต ฮาโกเน่ โอวาคุดานิ โยโกฮาม่า พิพิธภัณฑ์ราเม็ง วัดอาซากุซะ โอไดบะ พาเลททาวน์

 • สายการบินเดลต้า (นอธ์เวสต์แอร์ไลน์สะสมไมล์ของสายการบินได้)
 • สนุกกับการเก็บและอร่อยกับผล สตรอเบอร์รี่ ญี่ปุ่นสดจากไร่
 • เที่ยวญี่ปุ่น อาบน้ำแร่ญี่ปุ่นเพื่อสุขภาพตามแบบชาวอาทิตย์อุทัย
 • ชม ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 ชิมไข่ดำโอวาคุดานิ
 • ช้อปปิ้งเอ้าท์เล็ต จุใจสินค้าแบรนด์เนม
 • ชิมราเมน ต้นตำรับญี่ปุ่น
 • พลาดไม่ได้กับอาหารพิเศษ ขาปูยักษ์ ซาชิมสดอร่อย และซูชิหลากชนิด (ไม่อั้น)
 • พร้อมที่พักระดับ 4+ ทุกคืน

Continue reading “เที่ยวญี่ปุ่น เที่ยวโตเกียว เก็บสตรอเบอร์รี่ อาบน้ำแร่ออนเซ็น ช้อปปิ้งเอ้าท์เล็ต ภูเขาไฟฟูจิ ขาปูยักษ์ สายการบินเดลต้าแอร์ไลน์” »

แพคเกจทัวร์: ทัวร์ภูเขาไฟฟูจิ, ทัวร์ฮาโกเน่, ทัวร์โตเกียว, ทัวร์โยโกฮาม่า | Comments Off on เที่ยวญี่ปุ่น เที่ยวโตเกียว เก็บสตรอเบอร์รี่ อาบน้ำแร่ออนเซ็น ช้อปปิ้งเอ้าท์เล็ต ภูเขาไฟฟูจิ ขาปูยักษ์ สายการบินเดลต้าแอร์ไลน์
October 26th, 2010


เรามีความยินดีนำท่านเดินทางสู่การผสมผสานการท่องเที่ยวแบบสองประเทศ ชมความสวยงามของวัฒนธรรมหลากหลายของประเทศญี่ปุ่น นาริตะ ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 ฮาโกเน่ ล่องเรือทะเลสาบอาชิ โอวาคุดานิ โกเท็มบะ โยโกฮาม่า พิพิธภัณฑ์ราเม็ง โอไดบะ พาเล็ตทาวน์ โชว์รูมโตโยต้า และสนุกสุดเหวี่ยงกับการช้อปปิ้งบนเกาะฮ่องกง ฮ่องกง วัดกังหัน วัดหว่องไทซิน พร้อมพักผ่อนสบาย ๆ ในโรงแรมชั้นนำ และสัมผัสการบริการที่แตกต่างอย่างอบอุ่นเป็นกันเอง

Continue reading “เที่ยวญี่ปุ่น เที่ยวฮ่องกง ไฮไลท์ ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฮ่องกง 2 ประเทศ” »

October 14th, 2010


เที่ยวญี่ปุ่น เที่ยวยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ สวนสนุกชื่อดัง ชมวิว ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 อย่างใกล้ชิด สนุกสนานกับกิจกรรมกระดานลื่นบนลานสกีฟูจิเท็น ล่องเรือโจรสลัด ชมความงามของวิวทิวทัศน์ใน ทะเลสาบอาชิ หุบเขาโอวาคุดานิ ชิมไข่ดำ 1 ฟองอายุยืนยาวเพิ่มอีก 7 ปี โอชิโนะ ฮัคไค บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ไหลมาจากยอดเขาฟูจิ วัดอาซะกุซ่า สักการะเจ้าแม่กวนอิม ที่เคารพของชาวญี่ปุ่น พักอาบน้ำแร่ ออนเซ็นเพื่อสุขภาพ ฟูจิ ออนเซ็นธรรมชาติ ไหล่ภูเขาไฟฟูจิ โรงแรม 4 ดาวใกล้สถานีรถไฟในโตเกียว ทานอาหาร เมนูชื่อดัง อิ่มไม่อั้นกับ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ พร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง เนื้อ หมู ไก่ ผัก ผลไม้ ขนม ฯลฯ ชาบู ชาบู อร่อย สไตล์ญี่ปุ่นแท้ๆ

 • DAY 1: กรุงเทพฯ – เที่ยวโอซาก้า
 • DAY 2: เที่ยวโอซาก้า – ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ – เที่ยวนาโงย่า
 • DAY 3: เที่ยวนาโงย่า – ล่องเรือทะเลสาบอาชิ – หุบเขาโอวาคุดานิ – โกเท็มบะ เอาท์เล็ต – อาบน้ำแร่ ออนเซ็น
 • DAY 4: โอชิโนะฮัคไค – ลานสกีฟูจิเท็น – เที่ยวโยโกฮาม่า – พิพิธภัณฑ์ราเมน – โตเกียวทาวเวอร์ – ช้อปปิ้งชินจูกุ
 • DAY 5: อิสระเต็มวันหรือเลือกซื้อทัวร์เสริม โตเกียวดิสนีย์แลนด์ – นาริตะ
 • DAY 6: นาริตะ – วัดอาซะกุซ่า – ช็อปปิ้ง ห้างอิออน – กรุงเทพฯ

Continue reading “เที่ยวญี่ปุ่น เที่ยวโอซาก้า เที่ยวนาโงย่า เที่ยวโยโกฮาม่า เที่ยวโตเกียว 6 วัน” »

แพคเกจทัวร์: ทัวร์นาโงย่า, ทัวร์โตเกียว, ทัวร์โยโกฮาม่า, ทัวร์โอซาก้า | Comments Off on เที่ยวญี่ปุ่น เที่ยวโอซาก้า เที่ยวนาโงย่า เที่ยวโยโกฮาม่า เที่ยวโตเกียว 6 วัน
 • เปิดจันทร์-ศุกร์ (8.30-17.30)

 • แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น

 • ปฏิทินวันหยุดประจำปี 2559

 • ทัวร์ต่างประเทศ

 • RSS ทัวร์ต่างประเทศ

 •