June 19th, 2014

ทัวร์หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ชมสถานที่พิเศษสุด ซึ่งแสดงถึงความสามารถและพยายามของชนชาติญี่ปุ่นโบราณ หมู่บ้านที่ได้รับเลือกจากองค์การ ยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกเมื่อปี ค.ศ. 1995 ท่านจะได้พบกับบ้านในแบบกัสโชสึคุริ ซึ่งเป็นแบบญี่ปุ่นดั้งเดิม

ทัวร์ปราสาทมัตสึโมโต้ สัญลักษณ์ของเมือง และได้ชื่อว่าเป็น 1 ใน 3 ปราสาทที่มีความสวยงามที่สุดของญี่ปุ่น ที่สามารถรอดพ้นการถูกทำลายจากเพลิงของสงครามมาได้จนถึงปัจจุบัน ตัวปราสาทมีผนัง ที่ทาด้วยสีดำสนิททำให้มีฉายาว่า ปราสาทอีกาดำ

ทัวร์วัดคิโยมิสึ วัดที่สร้างขึ้นบนเนินเขาโดยการใช้ท่อนซุงนำมาวางเรียงกันและได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกยุคใหม่ และอาคารหลักของวัดนี้ยังได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในสมบัติประจำชาติญี่ปุ่นอีกด้วย

Continue reading “ทัวร์ญี่ปุ่นวันแม่ 2557 หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ทัวร์อาราชิยาม่า รถไฟสายโรแมนติก ทัวร์โอซาก้า ทัวร์เกียวโต ทัวร์มัตสึโมโต้ ทัวร์โตเกียว 9 – 14 สิงหาคม 2557 บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ อาบน้ำแร่ออนเซ็น 6 วัน 4 คืน การบินไทย” »

แพคเกจทัวร์: ทัวร์คันโต, ทัวร์คันไซ, ทัวร์คาวาคูชิโกะ, ทัวร์จูบุ, ทัวร์ทาคายาม่า, ทัวร์นาโงย่า, ทัวร์ภูเขาไฟฟูจิ, ทัวร์มัตสึโมโต้, ทัวร์ฮาโกเน่, ทัวร์เกียวโต, ทัวร์โตเกียว | Comments Off on ทัวร์ญี่ปุ่นวันแม่ 2557 หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ทัวร์อาราชิยาม่า รถไฟสายโรแมนติก ทัวร์โอซาก้า ทัวร์เกียวโต ทัวร์มัตสึโมโต้ ทัวร์โตเกียว 9 – 14 สิงหาคม 2557 บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ อาบน้ำแร่ออนเซ็น 6 วัน 4 คืน การบินไทย
  • เปิดจันทร์-ศุกร์ (8.30-17.30)

  • แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น

  • ปฏิทินวันหยุดประจำปี 2559

  • ทัวร์ต่างประเทศ

  • RSS ทัวร์ต่างประเทศ

  •