June 17th, 2014

ทัวร์โทมิตะฟาร์ม ชมความงามของ “ทุ่งดอกลาเวนเดอร์” ในฤดูร้อนของเกาะฮอกไกโด ที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมากมายมาเที่ยวชม

ถ้ำน้ำแข็งคามิกาว่า “ไอซ์ พาวิเลียน” ที่ตั้งแต่ทางเดินเข้าจะถูกประดับด้วยแสงไฟ หลากสี เรื่อยไปจนถึงอุโมงค์ถ้ำน้ำแข็งที่คดเคี้ยวไปมาภายในอุโมงค์น้ำแข็ง

ทัวร์โอตารุ ชม “คลองโอตารุ” ที่มีความยาว 1,140 เมตร และเชื่อมต่อกับอ่าวโอตารุ ซึ่งในสมัยก่อนประมาณ ค.ศ. 1920 ในยุคอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือเฟื่องฟู คลองแห่งนี้ได้ถูกใช้เป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้า

Continue reading “ทัวร์ฮอกไกโดวันแม่ 2557 ทัวร์ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ 7 – 12 สิงหาคม 2557 ทัวร์โทมิตะฟาร์ม ถ้ำน้ำแข็งคามิกาว่า ทะเลสาบโทยะ ทัวร์ซัปโปโร ทัวร์โอตารุ ช้อปปิ้งเรระเอ้าท์เล็ต 6 วัน 4 คืน การบินไทย” »

แพคเกจทัวร์: ทัวร์ซัปโปโร, ทัวร์ฟุราโน, ทัวร์ฮอกไกโด, ทัวร์โอตารุ | Comments Off on ทัวร์ฮอกไกโดวันแม่ 2557 ทัวร์ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ 7 – 12 สิงหาคม 2557 ทัวร์โทมิตะฟาร์ม ถ้ำน้ำแข็งคามิกาว่า ทะเลสาบโทยะ ทัวร์ซัปโปโร ทัวร์โอตารุ ช้อปปิ้งเรระเอ้าท์เล็ต 6 วัน 4 คืน การบินไทย
June 16th, 2014

ทัวร์โทมิตะฟาร์ม ชมความงามของ “ทุ่งดอกลาเวนเดอร์” ในฤดูร้อนของเกาะฮอกไกโด ที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมากมายมาเที่ยวชม

ทัวร์โอตารุ ชม “คลองโอตารุ” ที่มีความยาว 1,140 เมตร และเชื่อมต่อกับอ่าวโอตารุ ซึ่งในสมัยก่อนประมาณ ค.ศ. 1920 ในยุคอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือเฟื่องฟู คลองแห่งนี้ได้ถูกใช้เป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้า

ถ้ำน้ำแข็งคามิกาว่า “ไอซ์ พาวิเลียน” ที่ตั้งแต่ทางเดินเข้าจะถูกประดับด้วยแสงไฟ หลากสี เรื่อยไปจนถึงอุโมงค์ถ้ำน้ำแข็งที่คดเคี้ยวไปมาภายในอุโมงค์น้ำแข็ง

Continue reading “ทัวร์ฮอกไกโด 2014 กรกฎาคม สิงหาคม 2557 ทัวร์ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ ทัวร์โทมิตะฟาร์ม ทัวร์ซัปโปโร ทัวร์โอตารุ ถ้ำน้ำแข็งคามิกาว่า ทะเลสาบโทยะ ช้อปปิ้งเรระเอ้าท์เล็ต 6 วัน 4 คืน การบินไทย” »

แพคเกจทัวร์: ทัวร์ซัปโปโร, ทัวร์ฟุราโน, ทัวร์ฮอกไกโด, ทัวร์โอตารุ | Comments Off on ทัวร์ฮอกไกโด 2014 กรกฎาคม สิงหาคม 2557 ทัวร์ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ ทัวร์โทมิตะฟาร์ม ทัวร์ซัปโปโร ทัวร์โอตารุ ถ้ำน้ำแข็งคามิกาว่า ทะเลสาบโทยะ ช้อปปิ้งเรระเอ้าท์เล็ต 6 วัน 4 คืน การบินไทย
June 20th, 2013

ทัวร์เกียวโต วัดคินคะคุจิ หรือวัดปราสาททอง ซึ่งในปี ค.ศ.1994 ได้รับการยอมรับให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของญี่ปุ่น ชมความงดงามของตัวปราสาท 3 ชั้นสีทองที่ตั้งตระหง่านอยู่ในสระน้ำที่มีการจัดสวนแบบลัทธิเซน

ทัวร์โตเกียว วัดอาซะกุซ่า วัดที่เก่าแก่ที่สุดในโตเกียว ภายในประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมทองคำที่ชาวญี่ปุ่นนิยมมาสักการะบูชา และพากันมาเที่ยวชมความยิ่งใหญ่ของโคมไฟขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตร

ทัวร์ภูเขาไฟฟูจิ ภูเขาไฟศักดิ์สิทธิ์ และสวยงามจนได้รับการยกย่องว่าเป็นภูเขาไฟที่สวยที่สุดในโลก มีความสูงประมาณ 3,776 เมตร

Continue reading “ทัวร์ญี่ปุ่น วันแม่ 2556 ทัวร์โอซาก้า ทัวร์เกียวโต ทัวร์ภูเขาไฟฟูจิ ทัวร์โตเกียว โตเกียวดิสนีย์แลนด์ 6 วัน 4 คืน” »

แพคเกจทัวร์: ทัวร์คันโต, ทัวร์คันไซ, ทัวร์จูบุ, ทัวร์ฮามามัตสึ, ทัวร์เกียวโต, ทัวร์โตเกียว, ทัวร์โอซาก้า | Comments Off on ทัวร์ญี่ปุ่น วันแม่ 2556 ทัวร์โอซาก้า ทัวร์เกียวโต ทัวร์ภูเขาไฟฟูจิ ทัวร์โตเกียว โตเกียวดิสนีย์แลนด์ 6 วัน 4 คืน
June 20th, 2013

ทัวร์โตเกียว วัดอาซะกุซ่า วัดที่เก่าแก่ที่สุดในโตเกียว ภายในประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมทองคำที่ชาวญี่ปุ่นนิยมมาสักการะบูชา และพากันมาเที่ยวชมความยิ่งใหญ่ของโคมไฟขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตร

ทัวร์เกียวโต วัดคินคะคุจิ หรือวัดปราสาททอง ซึ่งในปี ค.ศ.1994 ได้รับการยอมรับให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของญี่ปุ่น ชมความงดงามของตัวปราสาท 3 ชั้นสีทองที่ตั้งตระหง่านอยู่ในสระน้ำที่มีการจัดสวนแบบลัทธิเซน

ทัวร์ภูเขาไฟฟูจิ ภูเขาไฟศักดิ์สิทธิ์ และสวยงามจนได้รับการยกย่องว่าเป็นภูเขาไฟที่สวยที่สุดในโลก มีความสูงประมาณ 3,776 เมตร

Continue reading “ทัวร์ญี่ปุ่น สิงหาคม 2556 ทัวร์โอซาก้า ทัวร์เกียวโต ทัวร์ภูเขาไฟฟูจิ ทัวร์โตเกียว โตเกียวดิสนีย์แลนด์ 6 วัน 4 คืน” »

แพคเกจทัวร์: ทัวร์คันโต, ทัวร์คันไซ, ทัวร์จูบุ, ทัวร์ฮามามัตสึ, ทัวร์เกียวโต, ทัวร์โตเกียว, ทัวร์โอซาก้า | Comments Off on ทัวร์ญี่ปุ่น สิงหาคม 2556 ทัวร์โอซาก้า ทัวร์เกียวโต ทัวร์ภูเขาไฟฟูจิ ทัวร์โตเกียว โตเกียวดิสนีย์แลนด์ 6 วัน 4 คืน
June 20th, 2013

ทัวร์ญี่ปุ่น หมู่บ้านชิราคาว่า บ้านในสไตล์ กัสโช – สึคุริ โครงสร้างของบ้านสามารถรองรับหิมะที่ตกหนักในช่วงฤดูหนาวได้ดี รูปร่างของหลังคาเหมือนกับสองมือของพระเจ้า ผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกหลั่งไหลไปชมความงาม ณ ที่แห่งนี้

ทัวร์ญี่ปุ่น วัดอาซะกุซ่า วัดที่เก่าแก่ที่สุดในโตเกียว ภายในประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมทองคำที่ชาวญี่ปุ่นนิยมมาสักการะบูชา และพากันมาเที่ยวชมความยิ่งใหญ่ของโคมไฟขนาดยักษ์ที่มีความสูง 4.5 เมตร

ทัวร์ญี่ปุ่น ภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น ภูเขาไฟศักดิ์สิทธิ์และสวยงาม จนได้รับการยกย่องว่าเป็นภูเขาไฟที่สวยที่สุดในโลก

Continue reading “ทัวร์ญี่ปุ่น 2013 ทัวร์หมู่บ้านชิราคาว่าโกะ สิงหาคม 2556 ทัวร์ทาคายาม่า ทัวร์มัตสึโมโตะ ทัวร์นาโกย่า ทัวร์โตเกียว การบินไทย” »

แพคเกจทัวร์: ทัวร์คันโต, ทัวร์จูบุ, ทัวร์ชิราคาวาโกะ, ทัวร์นาโงย่า, ทัวร์ภูเขาไฟฟูจิ, ทัวร์มัตสึโมโต้, ทัวร์โตเกียว | Comments Off on ทัวร์ญี่ปุ่น 2013 ทัวร์หมู่บ้านชิราคาว่าโกะ สิงหาคม 2556 ทัวร์ทาคายาม่า ทัวร์มัตสึโมโตะ ทัวร์นาโกย่า ทัวร์โตเกียว การบินไทย
December 16th, 2010


ทัวร์ญี่ปุ่น – ทัวร์โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า – สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ -ทัวร์โกเบ-ทัวร์นารา – วัดโทไดจิ-ทัวร์เกียวโต- ปราสาททองคินคะคุจิ-วัดคิโยมิสึ-รถไฟด่วนชินคันเซ็น –ทะเลสาบฮามานะ-ไร่สตรอเบอรี่- วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลัดทะเลสาบอาชิ –หุบเขาโอวาคุดานิ –โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท- อาบน้ำแร่ออนเซ็น-สกีฟูจิ – ซานริโอ พูโรแลนด์- ทัวร์โตเกียว – อิสระช้อปปิ้งย่านดังชินจูกุ-วัดอาซะกุซ่า – โตเกียวดิสนีย์แลนด์ (ชมอิเลคทริคพาเหรด)– เมืองนาริตะ-วัดนาริตะ – ช้อปปิ้ง – ห้างอิออน – กรุงเทพฯ

 • อาหารเมนูขาปูยักษ์ทานไม่อั้น เมนูบุฟเฟ่หลากหลายอร่อยกับอาหารญี่ปุ่นแท้ๆ
 • ทัวร์โอซาก้า / ทัวร์โกเบ / ทัวร์เกียวโต / ทัวร์โตเกียว / ทัวร์นาริตะ
 • สนุกกับสวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ หรือให้ท่านท่องเที่ยวเมืองโกเบ ที่งดงาม
 • สนุกกับหิมะอันขาวโพลนที่สกีฟูจิ
 • สัมผัสความน่ารักของเหล่าการ์ตูนซานริโอ และสนุกสนานที่โตเกียวดิสนีย์แลนด์
 • แถมคู่มือท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น / ปลั๊กสำหรับใช้ที่ประเทศญี่ปุ่น / กระเป๋าล้อลาก
 • บัตรโทรศัพท์ 1,500 เยน
 • พร้อมอาบน้ำแร่สไตล์ญี่ปุ่น..!!!

Continue reading “ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์โอซาก้า ทัวร์โกเบ ทัวร์เกียวโต ทัวร์โตเกียว สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ซานริโอ พูโรแลนด์ ขาปูยักษ์ สายการบินเจแปนแอร์ไลน์ JL” »

แพคเกจทัวร์: ทัวร์คามาคุระ, ทัวร์นารา, ทัวร์นาโงย่า, ทัวร์ภูเขาไฟฟูจิ, ทัวร์ฮาโกเน่, ทัวร์เกียวโต, ทัวร์โกเบ, ทัวร์โตเกียว, ทัวร์โอซาก้า | Comments Off on ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์โอซาก้า ทัวร์โกเบ ทัวร์เกียวโต ทัวร์โตเกียว สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ซานริโอ พูโรแลนด์ ขาปูยักษ์ สายการบินเจแปนแอร์ไลน์ JL
December 1st, 2010


ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวโอซาก้า เที่ยวโตเกียว 6 วัน ปราสาทโอซาก้า คินคะคุจิ คาวาคูชิโกะ รถไฟด่วนซินคันเซ็น ฟูจิเท็น โตเกียว โอซาก้า-ปราสาทโอซาก้า-คินคะคุจิ-คาวาคูชิโกะ รถไฟด่วนซินคันเซ็น-ฟูจิเท็น-นครโตเกียว ปราสาททองคินคะคุจิ – วัดน้ำใส อิสระเลือกซื้อทัวร์โตเกียวดีสนีย์แลนด์ นาริตะ-ช้อปปิ้งอิออน โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ (TG)

Continue reading “ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวโอซาก้า เที่ยวโตเกียว 6 วัน ปราสาทโอซาก้า คินคะคุจิ คาวาคูชิโกะ รถไฟด่วนซินคันเซ็น ฟูจิเท็น โตเกียว” »

October 14th, 2010


เที่ยวญี่ปุ่น เที่ยวยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ สวนสนุกชื่อดัง ชมวิว ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 อย่างใกล้ชิด สนุกสนานกับกิจกรรมกระดานลื่นบนลานสกีฟูจิเท็น ล่องเรือโจรสลัด ชมความงามของวิวทิวทัศน์ใน ทะเลสาบอาชิ หุบเขาโอวาคุดานิ ชิมไข่ดำ 1 ฟองอายุยืนยาวเพิ่มอีก 7 ปี โอชิโนะ ฮัคไค บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ไหลมาจากยอดเขาฟูจิ วัดอาซะกุซ่า สักการะเจ้าแม่กวนอิม ที่เคารพของชาวญี่ปุ่น พักอาบน้ำแร่ ออนเซ็นเพื่อสุขภาพ ฟูจิ ออนเซ็นธรรมชาติ ไหล่ภูเขาไฟฟูจิ โรงแรม 4 ดาวใกล้สถานีรถไฟในโตเกียว ทานอาหาร เมนูชื่อดัง อิ่มไม่อั้นกับ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ พร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง เนื้อ หมู ไก่ ผัก ผลไม้ ขนม ฯลฯ ชาบู ชาบู อร่อย สไตล์ญี่ปุ่นแท้ๆ

 • DAY 1: กรุงเทพฯ – เที่ยวโอซาก้า
 • DAY 2: เที่ยวโอซาก้า – ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ – เที่ยวนาโงย่า
 • DAY 3: เที่ยวนาโงย่า – ล่องเรือทะเลสาบอาชิ – หุบเขาโอวาคุดานิ – โกเท็มบะ เอาท์เล็ต – อาบน้ำแร่ ออนเซ็น
 • DAY 4: โอชิโนะฮัคไค – ลานสกีฟูจิเท็น – เที่ยวโยโกฮาม่า – พิพิธภัณฑ์ราเมน – โตเกียวทาวเวอร์ – ช้อปปิ้งชินจูกุ
 • DAY 5: อิสระเต็มวันหรือเลือกซื้อทัวร์เสริม โตเกียวดิสนีย์แลนด์ – นาริตะ
 • DAY 6: นาริตะ – วัดอาซะกุซ่า – ช็อปปิ้ง ห้างอิออน – กรุงเทพฯ

Continue reading “เที่ยวญี่ปุ่น เที่ยวโอซาก้า เที่ยวนาโงย่า เที่ยวโยโกฮาม่า เที่ยวโตเกียว 6 วัน” »

แพคเกจทัวร์: ทัวร์นาโงย่า, ทัวร์โตเกียว, ทัวร์โยโกฮาม่า, ทัวร์โอซาก้า | Comments Off on เที่ยวญี่ปุ่น เที่ยวโอซาก้า เที่ยวนาโงย่า เที่ยวโยโกฮาม่า เที่ยวโตเกียว 6 วัน
October 13th, 2010


เที่ยวญี่ปุ่น เที่ยวโอซาก้า ย้อนรอยเมืองเก่ามรดกโลก เที่ยวเกียวโต เที่ยวนารา ชม ศาลาทองคินคาคุจิ วัดคิโยมิสึ และวัดโทไดจิ รถไฟหัวกระสุน สัมผัสความเร็วกว่า 240 กม./ชม. กับหนึ่งในไฮเทคโนโลยี ชมวิวภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 อย่างใกล้ชิด ล่องเรือโจรสลัด ชมความงามของวิวทิวทัศน์ในทะเลสาบอาชิ หุบเขาโอวาคุดานิ ชิมไข่ดำ 1 ฟองอายุยืนยาวเพิ่มอีก 7 ปี เที่ยววัดอาซะกุซ่า สักการะเจ้าแม่กวนอิมที่เคารพของชาวญี่ปุ่น อาบน้ำแร่ออนเซ็นเพื่อสุขภาพ ฟูจิ ออนเซ็นธรรมชาติ ไหล่ภูเขาไฟฟูจิ เที่ยวโตเกียว พักโรงแรม 4 ดาว ในเมือง รับประทานอาหาร เมนูขึ้นชื่อ อิ่มไม่อั้นกับ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ พร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง เนื้อ หมู ไก่ ชาบู ชาบู สไตล์ญี่ปุ่นแท้ๆ ราเมน ต้นตำรับแท้แบบญี่ปุ่น

 • DAY 1: กรุงเทพฯ – โอซาก้า
 • DAY 2: โอซาก้า – นารา – วัดโทไดจิ – เกียวโต – ศาลาทอง – วัดน้ำใส – ฮามามัตสึ
 • DAY 3: ฮามามัตสึ – พิพิธภัณฑ์เครื่องดนตรี – โอชิโนะฮัคไค – ศาลเจ้าฟูจิเซ็นเก็น – ภูเขาไฟฟูจิ – โกเท็มบะเอาท์เล็ต – อาบออนเซ็น
 • DAY 4: ล่องเรือทะเลสาบอาชิ – หุบเขาโอวาคุดานิ – ชินคันเซ็นโตเกียว – ช้อปปิ้ง
 • DAY 5: วัดอาซะกุซ่า – ศาลเจ้าเมจิฮาราจูกุ – ฮาเนดะ
 • DAY 6: ฮาเนดะ – กรุงเทพฯ

Continue reading “เที่ยวญี่ปุ่น เที่ยวโอซาก้า เที่ยวเกียวโต เที่ยวนารา เที่ยวโตเกียว 6 วัน” »

แพคเกจทัวร์: ทัวร์นารา, ทัวร์ฮามามัตสึ, ทัวร์เกียวโต, ทัวร์โตเกียว, ทัวร์โอซาก้า | Comments Off on เที่ยวญี่ปุ่น เที่ยวโอซาก้า เที่ยวเกียวโต เที่ยวนารา เที่ยวโตเกียว 6 วัน
 • เปิดจันทร์-ศุกร์ (8.30-17.30)

 • แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น

 • ปฏิทินวันหยุดประจำปี 2559

 • ทัวร์ต่างประเทศ

 • RSS ทัวร์ต่างประเทศ

 •