June 17th, 2014

ทัวร์โทมิตะฟาร์ม ชมความงามของ “ทุ่งดอกลาเวนเดอร์” ในฤดูร้อนของเกาะฮอกไกโด ที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมากมายมาเที่ยวชม

ถ้ำน้ำแข็งคามิกาว่า “ไอซ์ พาวิเลียน” ที่ตั้งแต่ทางเดินเข้าจะถูกประดับด้วยแสงไฟ หลากสี เรื่อยไปจนถึงอุโมงค์ถ้ำน้ำแข็งที่คดเคี้ยวไปมาภายในอุโมงค์น้ำแข็ง

ทัวร์โอตารุ ชม “คลองโอตารุ” ที่มีความยาว 1,140 เมตร และเชื่อมต่อกับอ่าวโอตารุ ซึ่งในสมัยก่อนประมาณ ค.ศ. 1920 ในยุคอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือเฟื่องฟู คลองแห่งนี้ได้ถูกใช้เป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้า

Continue reading “ทัวร์ฮอกไกโดวันแม่ 2557 ทัวร์ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ 7 – 12 สิงหาคม 2557 ทัวร์โทมิตะฟาร์ม ถ้ำน้ำแข็งคามิกาว่า ทะเลสาบโทยะ ทัวร์ซัปโปโร ทัวร์โอตารุ ช้อปปิ้งเรระเอ้าท์เล็ต 6 วัน 4 คืน การบินไทย” »

แพคเกจทัวร์: ทัวร์ซัปโปโร, ทัวร์ฟุราโน, ทัวร์ฮอกไกโด, ทัวร์โอตารุ | Comments Off on ทัวร์ฮอกไกโดวันแม่ 2557 ทัวร์ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ 7 – 12 สิงหาคม 2557 ทัวร์โทมิตะฟาร์ม ถ้ำน้ำแข็งคามิกาว่า ทะเลสาบโทยะ ทัวร์ซัปโปโร ทัวร์โอตารุ ช้อปปิ้งเรระเอ้าท์เล็ต 6 วัน 4 คืน การบินไทย
June 16th, 2014

ทัวร์โทมิตะฟาร์ม ชมความงามของ “ทุ่งดอกลาเวนเดอร์” ในฤดูร้อนของเกาะฮอกไกโด ที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมากมายมาเที่ยวชม

ทัวร์โอตารุ ชม “คลองโอตารุ” ที่มีความยาว 1,140 เมตร และเชื่อมต่อกับอ่าวโอตารุ ซึ่งในสมัยก่อนประมาณ ค.ศ. 1920 ในยุคอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือเฟื่องฟู คลองแห่งนี้ได้ถูกใช้เป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้า

ถ้ำน้ำแข็งคามิกาว่า “ไอซ์ พาวิเลียน” ที่ตั้งแต่ทางเดินเข้าจะถูกประดับด้วยแสงไฟ หลากสี เรื่อยไปจนถึงอุโมงค์ถ้ำน้ำแข็งที่คดเคี้ยวไปมาภายในอุโมงค์น้ำแข็ง

Continue reading “ทัวร์ฮอกไกโด 2014 กรกฎาคม สิงหาคม 2557 ทัวร์ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ ทัวร์โทมิตะฟาร์ม ทัวร์ซัปโปโร ทัวร์โอตารุ ถ้ำน้ำแข็งคามิกาว่า ทะเลสาบโทยะ ช้อปปิ้งเรระเอ้าท์เล็ต 6 วัน 4 คืน การบินไทย” »

แพคเกจทัวร์: ทัวร์ซัปโปโร, ทัวร์ฟุราโน, ทัวร์ฮอกไกโด, ทัวร์โอตารุ | Comments Off on ทัวร์ฮอกไกโด 2014 กรกฎาคม สิงหาคม 2557 ทัวร์ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ ทัวร์โทมิตะฟาร์ม ทัวร์ซัปโปโร ทัวร์โอตารุ ถ้ำน้ำแข็งคามิกาว่า ทะเลสาบโทยะ ช้อปปิ้งเรระเอ้าท์เล็ต 6 วัน 4 คืน การบินไทย
June 25th, 2013

หมู่บ้านช็อกโกแลต อิชิยะ แหล่งผลิตช็อกโกแลตที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น หมู่บ้านช็อกโกแลตที่นี่ดูคลาสสิคและน่ารักไปอีกแบบ โดยช็อกโกแลตที่ขึ้นชื่อที่สุดของที่นี่คือ Shiroi Koibito ซึ่งมีความหมายว่า ช็อกโกแลตขาวของคนรัก

พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี อาคารเก่าแก่สองชั้นที่ภายนอกถูกสร้างขึ้นจากอิฐแดงแต่โครงสร้างภายในทำด้วยไม้ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1910 ปัจจุบันนับเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่และควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้เป็นสมบัติของชาติ สำหรับท่านใดสนใจที่จะทำกล่องดนตรีที่มีอันเดียวในโลกด้วยฝีมือของท่านเอง

สัมผัสกับการแช่น้ำแร่สไตล์ญี่ปุ่น หรือที่เรียกกันว่า การอาบออนเซ็น ให้ท่านได้ผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการเดินทาง และชาวญี่ปุ่นยังเชื่อกันว่าการอาบน้ำแร่นั้นจะทำให้ผิวพรรณมีสุขภาพดีอีกด้วย

Continue reading “ทัวร์ฮอกไกโด ฤดูร้อน การบินไทย ทัวร์ซัปโปโร ทัวร์ญี่ปุ่น 13 – 18 สิงหาคม 2556 อาบน้ำแร่ออนเซ็น หมู่บ้านช็อกโกแลตอิชิยะ ช้อปปิ้งย่านทานุกิ ช้อปปิ้งมิตซุยเอ้าท์เล็ต 6 วัน 4 คืน” »

แพคเกจทัวร์: ทัวร์ซัปโปโร, ทัวร์ฮอกไกโด, ทัวร์โอตารุ | Comments Off on ทัวร์ฮอกไกโด ฤดูร้อน การบินไทย ทัวร์ซัปโปโร ทัวร์ญี่ปุ่น 13 – 18 สิงหาคม 2556 อาบน้ำแร่ออนเซ็น หมู่บ้านช็อกโกแลตอิชิยะ ช้อปปิ้งย่านทานุกิ ช้อปปิ้งมิตซุยเอ้าท์เล็ต 6 วัน 4 คืน
June 20th, 2013

ทัวร์ฮอกไกโด แช่น้ำแร่สไตล์ญี่ปุ่น หรือที่เรียกกันว่า อาบน้ำแร่ออนเซ็น ให้ท่านได้ผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการเดินทาง และชาวญี่ปุ่นยังเชื่อกันว่าการอาบน้ำแร่นั้นจะทำให้ผิวพรรณมีสุขภาพดีอีกด้วย

ทัวร์ฮอกไกโด โอตารุ อดีตเมืองท่าซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเมืองโรแมนติกเมืองหนึ่งในญี่ปุ่นนำท่านชม คลองโอตารุ ที่มีความยาว 1,140 เมตร และเชื่อมต่อกับอ่าวโอตารุ เป็นจุดถ่ายรูปที่เป็นไฮไลท์ของเมือง

ทัวร์ฮอกไกโด หมู่บ้านช็อกโกแลต อิชิยะ แหล่งผลิตช็อกโกแลตที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น ช็อกโกแลตที่ขึ้นชื่อที่สุดของที่นี่คือ Shiroi Koibito ซึ่งมีความหมายว่า ช็อกโกแลตขาวของคนรัก

Continue reading “ทัวร์ฮอกไกโด 2013 ทัวร์ญี่ปุ่น สิงหาคม 2556 อาบน้ำแร่ออนเซ็น 6 วัน 4 คืน การบินไทย” »

แพคเกจทัวร์: ทัวร์ซัปโปโร, ทัวร์ฮอกไกโด, ทัวร์โอตารุ | Comments Off on ทัวร์ฮอกไกโด 2013 ทัวร์ญี่ปุ่น สิงหาคม 2556 อาบน้ำแร่ออนเซ็น 6 วัน 4 คืน การบินไทย
May 3rd, 2013

พิพิธภัณฑ์ภูเขาไฟ บริเวณทะเลสาบโทยะ สัมผัสประสบการณ์ภูเขาไฟระเบิดผ่านการจัดแสดงภาพ เสียง รวมถึงแรงสั่นสะเทือน และวัตถุสิ่งของจากเหตุการณ์การระเบิดของภูเขาไฟอุสึเมื่อปีค.ศ.1977 ที่ก่อให้เกิดเถ้าภูเขาไฟสูง 30 เซนติเมตรรอบบริเวณทะเลสาบ และยังมีก้อนหินมากมายพุ่งออกมาร่วงหล่นกระจายไปทั่วพื้นที่

ศาลเจ้าฮอกไกโด ศาลเจ้าลัทธิชินโต ตั้งอยู่ภายในสวนสาธารณะมะรุยะมะ เดิมชื่อศาลเจ้าซัปโปโร ภายหลังได้เปลี่ยนชิ่อเป็นศาลเจ้าฮอกไกโด เพื่อให้สมกับความยิ่งใหญ่ของเกาะเมืองฮอกไกโดที่มีศาลเจ้าชินโตนี้คอยปกปักษ์รักษาให้ชนชาวเกาะฮอกไกโดมีความสงบสุข

แช่น้ำแร่สไตล์ญี่ปุ่น อาบน้ำแร่ออนเซ็น ให้ท่านได้ผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการเดินทาง และชาวญี่ปุ่นยังเชื่อกันว่าการอาบน้ำแร่นั้นจะทำให้ผิวพรรณมีสุขภาพดีอีกด้วย พิเศษกับความหลากหลายของบ่อออนเซ็นที่มีคุณสมบัติต่างกัน

Continue reading “ทัวร์ฮอกไกโด 11-16, 25-30 มิถุนายน 2556 ซัปโปโร โนโบริเบทสึ จิโกกุดานิ หมู่บ้านช็อกโกแลต อิชิยะ อาบน้ำแร่ออนเซ็น ช้อปปิ้งมิตซุย เอ้าท์เล็ต การบินไทย” »

แพคเกจทัวร์: ทัวร์ซัปโปโร, ทัวร์ฮอกไกโด, ทัวร์โอตารุ | Comments Off on ทัวร์ฮอกไกโด 11-16, 25-30 มิถุนายน 2556 ซัปโปโร โนโบริเบทสึ จิโกกุดานิ หมู่บ้านช็อกโกแลต อิชิยะ อาบน้ำแร่ออนเซ็น ช้อปปิ้งมิตซุย เอ้าท์เล็ต การบินไทย
November 10th, 2010


ทัวร์ญี่ปุ่น 5 ดาว ทัวร์ฮอกไกโด กรุ๊ป Private ส่วนตัว 7 วัน 6 คืน 4 ท่าน ท่านละ 177,000 บาท.-

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น 5 ดาว โรงแรม 5 ดาว อาหาร 5 ดาว

 • วันแรก กรุงเทพฯ – ทัวร์นาโกยา ( เดินทางเวลากลางคืน ) พักค้างแรมบนเครื่องบิน
 • วันที่สอง นาโกยา (บินภายใน) – ทัวร์ฮอกไกโด – ทัวร์ซัปโปโร – หอนาฬิกาโบราณ – สวนโอโดริ – ซัปโปโรทาวเวอร์
 • JR Tower Hotel Nikko Sapporo 5 ดาว
 • วันที่สาม ทัวร์ซัปโปโร – โอตารุ – โรงงานเป่าแก้วพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – คลองโอตารุ – ทัวร์ซัปโปโร – โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะชิโรอิโคอิบิโตะพาร์ค – โรงเบียร์ซัปโปโร – ซูซูกิโนะ JR Tower Hotel Nikko Sapporo 5 ดาว
 • วันที่สี่ ทัวร์ซัปโปโร – อาซาฮิคาว่า – พิพิธภัณฑ์เกร็ดหิมะ – ฟูราโน่ – ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ โทมิตะฟาร์ม New Furano Prince Hotel 5 ดาว
 • วันที่ห้า ฟูราโน่ – โนโบริเบ็ทสึ – หมู่บ้านไอนุโนโบริเบ็ทสึ – ฟาร์มหมีชิราโออิ – จิโกกุดานิ Noboribetsu Takinoya (Ryokan) 5 ดาว+
 • วันที่หก โนโบริเบ็ทสึ – ทะเลสาปโทยะ – ยอดเขาโชวะ – ภูเขาไฟอุสุ – ทะเลสาปโอนุมะ – ทัวร์ฮาโกดาเตะ – ชมวิวจากยอดเขาฮาโกดาเตะ La Vista Hakodate Bay 5 ดาว
 • วันสุดท้าย ฮาโกดาเตะ – ตลาดปลาฮาโกดาเตะ – ป้อมโกะเรียวคะขุ – สนามบินฮาโกดาเตะ (บินภายใน) – ฮาเนดะ – สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ

Continue reading “ทัวร์ญี่ปุ่น 5 ดาว ทัวร์ฮอกไกโด เที่ยวฮอกไกโด โรงแรม 5 ดาว อาหาร 5 ดาว 7 วัน” »

แพคเกจทัวร์: ทัวร์ซัปโปโร, ทัวร์ฟุราโน, ทัวร์ฮอกไกโด, ทัวร์ฮาโกดาเตะ, ทัวร์โอตารุ | Comments Off on ทัวร์ญี่ปุ่น 5 ดาว ทัวร์ฮอกไกโด เที่ยวฮอกไกโด โรงแรม 5 ดาว อาหาร 5 ดาว 7 วัน
October 17th, 2010


เที่ยวญี่ปุ่น เที่ยวฮอกไกโด นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่ยอดเขาอุสึ เพื่อชมวิวทิวทัศน์ของภูเขาไฟโชวะ เที่ยวซัปโปโร ฟาร์มหมีสีน้ำตาลพันธุ์หายาก หมู่บ้านไอนุ บรรพบุรุษดั้งเดิมของชนชาติญี่ปุ่น ทำเนียบรัฐบาลเก่า และหอนาฬิกา สมบัติของชาติที่ควรอนุรักษ์ เมืองท่าโอตารุ เมืองโรแมนติค สวยทุกฤดูกาล พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีเก่าแก่ ชมกล่องดนตรีแต่ละยุคที่หาชมได้ยาก พิพิธภัณฑ์ปลาแซลม่อน ชมวงจรชีวิตปลาแซลม่อนตั้งแต่เล็กจนโต หมู่บ้านช็อคโกแลต อิชิยะ แหล่งผลิตช๊อคโกแลตที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น พิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร ให้เวลาเต็มอิ่มกับการซื้อของฝากจากฮอกไกโดที่สนามบินชิโตเซ่

 • DAY 1: กรุงเทพฯ
 • DAY 2: กรุงเทพฯ – ฮาเนดะ – ชิโตเซ่ เที่ยวฮอกไกโด – หมู่บ้านไอนุ – จิโกกุดานิ – ทะเลสาบโทยะ
 • DAY 3: ทะเลสาบโทยะ – ภูเขาโชวะ (นั่งกระเช้า) – ฟาร์มหมี – เที่ยวซัปโปโร -พิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร หอนาฬิกา – ทำเนียบรัฐบาลเก่า – โอโดริปาร์ค – ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ
 • DAY 4: เที่ยวซัปโปโร – พิพิธภัณฑ์ปลาแซลม่อน – สนามบินชิโตเซ่ – ช้อปปิ้งของฝาก ในสนามบินชิโตเซ่– สนามบินฮาเนดะ – เที่ยวโตเกียว
 • DAY 5: เที่ยวโตเกียว – วัดอาซะกุซ่า – นาริตะ – ห้างอิออน – กรุงเทพ ฯ

Continue reading “เที่ยวญี่ปุ่น เที่ยวฮอกไกโด เที่ยวซัปโปโร เที่ยวโตเกียว 5 วัน” »

แพคเกจทัวร์: ทัวร์ซัปโปโร, ทัวร์ฮอกไกโด, ทัวร์โตเกียว | Comments Off on เที่ยวญี่ปุ่น เที่ยวฮอกไกโด เที่ยวซัปโปโร เที่ยวโตเกียว 5 วัน
October 17th, 2010


เที่ยวญี่ปุ่น เที่ยวฮอกไกโด นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่ยอดเขาอุสึ เพื่อชมวิวทิวทัศน์ของภูเขาไฟโชวะ ฟาร์มหมีสีน้ำตาลพันธุ์หายาก หมู่บ้านไอนุ บรรพบุรุษดั้งเดิมของชนชาติญี่ปุ่น ทำเนียบรัฐบาลเก่า และหอนาฬิกา สมบัติของชาติที่ควรอนุรักษ์ เมืองท่าโอตารุ เมืองโรแมนติค สวยทุกฤดูกาล พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีเก่าแก่ ชมกล่องดนตรีแต่ละยุคที่หาชมได้ยาก พิพิธภัณฑ์ปลาแซลม่อน ชมวงจรชีวิตปลาแซลม่อนตั้งแต่เล็กจนโต หมู่บ้านช็อคโกแลต อิชิยะ แหล่งผลิตช๊อคโกแลตที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น พิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร ให้เวลาเต็มอิ่มกับการซื้อของฝากจากฮอกไกโดที่สนามบินชิโตเซ่ เที่ยวโตเกียว

 • DAY 1: กรุงเทพฯ
 • DAY 2: กรุงเทพฯ – ฮาเนดะ – ชิโตเซ่ เที่ยวฮอกไกโด – หมู่บ้านไอนุ – จิโกกุดานิ – ทะเลสาบโทยะ
 • DAY 3: ทะเลสาบโทยะ – ภูเขาโชวะ (นั่งกระเช้า) – ฟาร์มหมี – เที่ยวซัปโปโร -พิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร หอนาฬิกา – ทำเนียบรัฐบาลเก่า – โอโดริปาร์ค – ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ
 • DAY 4: เที่ยวซัปโปโร – พิพิธภัณฑ์ปลาแซลม่อน – สนามบินชิโตเซ่ – ช้อปปิ้งของฝากใน สนามบินชิโตเซ่– สนามบินฮาเนดะ – เที่ยวโตเกียว
 • DAY 5: เที่ยวโตเกียว – วัดอาซะกุซ่า – ศาลเจ้าเมจิ – เที่ยวฮาราจูกุ – เที่ยวชินจูกุ ช้อปปิ้ง
 • DAY 6: ฮาเนดะ – กรุงเทพ ฯ

Continue reading “เที่ยวญี่ปุ่น เที่ยวฮอกไกโด เที่ยวซัปโปโร เที่ยวโตเกียว 6 วัน” »

แพคเกจทัวร์: ทัวร์ซัปโปโร, ทัวร์ฮอกไกโด, ทัวร์โตเกียว | Comments Off on เที่ยวญี่ปุ่น เที่ยวฮอกไกโด เที่ยวซัปโปโร เที่ยวโตเกียว 6 วัน
October 15th, 2010


เที่ยวฮอกไกโด นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่ ยอดเขาอุสึ เพื่อชมวิวทิวทัศน์ของ ภูเขาไฟโชวะ ฟาร์มหมีสีน้ำตาลพันธุ์หายาก หมู่บ้านไอนุ บรรพบุรุษดั้งเดิมของชนชาติญี่ปุ่น ทำเนียบรัฐบาลเก่า และหอนาฬิกา สมบัติของชาติที่ควรอนุรักษ์ เมืองท่าโอตารุ เมืองโรแมนติค สวยทุกฤดูกาล พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีเก่าแก่ ชมกล่องดนตรีแต่ละยุคที่หาชมได้ยาก พิพิธภัณฑ์ปลาแซลม่อน ชมวงจรชีวิตปลาแซลม่อนตั้งแต่เล็กจนโต หมู่บ้านช็อคโกแลต อิชิยะ แหล่งผลิตช๊อคโกแลตที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น พิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร ให้เวลาเต็มอิ่มกับการซื้อของฝากจาก ฮอกไกโด ที่สนามบินชิโตเซ่ พักโรงแรมท่ามกลางขุนเขา แช่ออนเซ็น ผ่อนคลายความเมื่อยล้า โรแมนติค พักโรงแรมกลางเมืองซัปโปโร ใกล้แหล่งช้อปปิ้ง 2 คืน อาหาร บุฟเฟ่ต์บาร์บีคิว รสเลิศ ขาปูยักษ์ เสิร์ฟไม่อั้น

 • DAY 1: กรุงเทพฯ
 • DAY 2: อินชอน (เกาหลีใต้) – ชิโตเซ่ (เที่ยวฮอกไกโด) – หมู่บ้านไอนุ – ทะเลสาบโทยะ
 • DAY 3: ทะเลสาบโทยะ – ภูเขาโชวะ – ฟาร์มหมี – บ่อนรกจิโกกุดานิ – ซัปโปโร – พิพิธภัณฑ์เบียร์ – หอนาฬิกา- ทำเนียบรัฐบาลเก่า – โอโดริ ปาร์ค
 • DAY 4: ซัปโปโร – โอตารุ – คลองโอตารุ – นาฬิกาไอน้ำ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี –อิชิยะ ช็อกโกแลต – ช้อปปิ้ง ย่านทานุกิ
 • DAY 5: ซัปโปโร – พิพิธภัณฑ์ปลาแซลม่อน – สนามบินชิโตเซ่ – ช้อปปิ้งที่ สนามบินชิโตเซ่– สนามบินอินชอน (เกาหลีใต้) – กรุงเทพฯ

Continue reading “เที่ยวญี่ปุ่น เที่ยวฮอกไกโด เที่ยวซัปโปโร หิมะ ฤดูหนาว แสนโรแมนติค 5 วัน” »

แพคเกจทัวร์: ทัวร์ชิราโออิ, ทัวร์ซัปโปโร, ทัวร์ฮอกไกโด, ทัวร์โอตารุ | Comments Off on เที่ยวญี่ปุ่น เที่ยวฮอกไกโด เที่ยวซัปโปโร หิมะ ฤดูหนาว แสนโรแมนติค 5 วัน
October 14th, 2010


เที่ยวญี่ปุ่น ดินแดนโรแมนติคทางเหนือซึ่งประดับประดาด้วยความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติ เที่ยวฮอคไกโด (Hokkaido) เกาะทางตอนเหนือของญี่ปุ่นเป็นอาณาบริเวณใหม่ ซึ่งเพิ่งเปิดสู่ภายนอกอย่างเต็มที่เมือ 140 ปีที่แล้วอยู่ในบริเวณซึ่งมีอุณหภูมิต่ำติดลบในฤดูหนาว อย่างไรก็ตามมันยังคงเหลือสภาพธรรมชาติ ที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาให้นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสกับบรรยากาศอิสระกลางแจ้ง อันเป็นเอกลักษณ์ของฮอกไกโด ดินอันอุดมสมบูรณ์ แวดล้อมไปด้วยทะเลสามารถผลิตอาหารได้มากมาย ทำให้ฮอกไกโดถูกเรียกว่า “ขุมสมบัติของอาหาร” เที่ยวซัปโปโร เมืองสำคัญ ที่เป็น ศุนย์กลางทางการเมืองเศรษฐกิจและวัฒนธรรม

 • DAY 1: กรุงเทพฯ
 • DAY 2: กรุงเทพฯ – อินชอน (เกาหลีใต้) – ชิโตเซ่ เที่ยวฮอกไกโด – หมู่บ้านไอนุ – ทะเลสาบโทยะ
 • DAY 3: ทะเลสาบโทยะ – ภูเขาโชวะ (นั่งกระเช้า) – ฟาร์มหมี – จิโกกุดานิ – เที่ยวซัปโปโร – พิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร – หอนาฬิกา – ทำเนียบรัฐบาลเก่า – โอโดริปาร์ค
 • DAY 4: เที่ยวซัปโปโร – โอตารุ – คลองโอตารุ – นาฬิกาไอน้ำ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – หมู่บ้านช็อคโกแลต อิชิยะ – ช้อปปิ้ง ย่านทานุกิ
 • DAY 5: เที่ยวซัปโปโร – พิพิธภัณฑ์ปลาแซลม่อน – สนามบินชิโตเซ่ – ช้อปปิ้งของฝากใน สนามบินชิโตเซ่– สนามบินอินชอน (เกาหลีใต้) – กรุงเทพฯ

Continue reading “เที่ยวญี่ปุ่น เที่ยวฮอกไกโด เที่ยวซัปโปโร ใบไม้เปลี่ยนสี สุดโรแมนติค 5 วัน” »

แพคเกจทัวร์: ทัวร์ซัปโปโร, ทัวร์ฮอกไกโด | Comments Off on เที่ยวญี่ปุ่น เที่ยวฮอกไกโด เที่ยวซัปโปโร ใบไม้เปลี่ยนสี สุดโรแมนติค 5 วัน
 • เปิดจันทร์-ศุกร์ (8.30-17.30)

 • แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น

 • ปฏิทินวันหยุดประจำปี 2559

 • ทัวร์ต่างประเทศ

 • RSS ทัวร์ต่างประเทศ

 •