June 19th, 2014

ทัวร์เกียวโต ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ ศาลเจ้าที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในเรื่องของเสาโทริอิที่มีอยู่กว่าหนึ่งพันเสาเรียงราย สร้างขึ้นเพื่ออุทิศแด่พระเจ้าแห่งข้าว (อินาริ) และหมาจิ้งจอกที่เสมือนเป็นผู้ส่งสารถึงพระเจ้าทั่วประเทศญี่ปุ่น

ทัวร์ภูเขาไฟฟูจิ ที่ตั้งตระหง่านอยู่เหนือเกาะญี่ปุ่นด้วยความสูง 3,776 เมตรจากระดับน้ำทะเล ชมความงามกันแบบใกล้ชิดยังบริเวณ “ชั้น 5” ของภูเขาไฟฟูจิ เพื่อชมทัศนียภาพโดยรอบ

ทัวร์โตเกียว ทัวร์โอไดบะ ย่านเมืองใหม่ที่เกิดจากการถมทะเลขึ้นมาเป็นเกาะ เดินทางสู่ห้าง “DiverCity Tokyo Plaza” แหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ที่มีร้านค้าต่างๆ มารวมตัวกันอยู่ถึง 154 ร้าน ท่านจะได้ชมหุ่นยนต์ GUNDAM ตัวโตเท่าขนาดจริง ยืนรอต้อนรับท่านที่ด้านหน้าของห้าง ที่เป็นเสมือนสัญลักษณ์ของสถานที่แห่งนี้

Continue reading “ทัวร์ญี่ปุ่นการบินไทย 2557 อาบน้ำแร่ออนเซ็น บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ วันอาสาฬหบูชา 10-16 กรกฎาคม 2557 ทัวร์โตเกียว หุ่นกันดั้ม ภูเขาไฟฟูจิ ทัวร์เกียวโต ทัวร์โอซาก้า ช้อปปิ้งฮาราจูกุ ช้อปปิ้งชิบุย่า ช้อปปิ้งชินจูกุ” »

สถานที่ท่องเที่ยว: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
แพคเกจทัวร์: ทัวร์คันโต, ทัวร์คันไซ, ทัวร์จูบุ, ทัวร์นาโงย่า, ทัวร์ภูเขาไฟฟูจิ, ทัวร์ฮาโกเน่, ทัวร์เกียวโต, ทัวร์โตเกียว, ทัวร์โอซาก้า | Comments Off on ทัวร์ญี่ปุ่นการบินไทย 2557 อาบน้ำแร่ออนเซ็น บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ วันอาสาฬหบูชา 10-16 กรกฎาคม 2557 ทัวร์โตเกียว หุ่นกันดั้ม ภูเขาไฟฟูจิ ทัวร์เกียวโต ทัวร์โอซาก้า ช้อปปิ้งฮาราจูกุ ช้อปปิ้งชิบุย่า ช้อปปิ้งชินจูกุ
  • เปิดจันทร์-ศุกร์ (8.30-17.30)

  • แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น

  • ปฏิทินวันหยุดประจำปี 2559

  • ทัวร์ต่างประเทศ

  • RSS ทัวร์ต่างประเทศ

  •