May 16th, 2013

 • ช้อปปิ้งจุใจในแหล่งช้อปปิ้งชื่อดัง อาทิ ชินจุกุ, จัสโก้อิออน
 • ขาปูยักษ์อันเลื่องชื่อ พร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด
 • ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ (อาบน้ำแร่ออนเซ็น)
 • ชมความสวยงามของภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น
 • ทดลองนั่งรถไฟชินคันเซน ที่วิ่งด้วยความเร็ว 240 กม./ชม.
 • เที่ยวเมืองหลวงเก่าสัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมที่เกียวโต นารา
 • ล่องเรือชมทัศนียภาพอันงดงามที่ทะเลสาบอาชิ, ชิมไข่ดำที่หุบเขาโอวาคุดานิ
 • เดินเล่นซื้อของระลึกพร้อมไหว้พระขอพรจากเจ้าแม่กวนอิม ณ วัดอาซากุซะ

Continue reading “ทัวร์ญี่ปุ่น 2013 เกียวโต นารา ภูเขาไฟฟูจิ โตเกียว ขาปูยักษ์ อาบน้ำแร่ออนเซ็น 3 – 8, 10 – 15, 19 – 24, 24 – 29 กรกฎาคม 2556” »

แพคเกจทัวร์: ทัวร์คันโต, ทัวร์คันไซ, ทัวร์นารา, ทัวร์เกียวโต, ทัวร์โตเกียว, ทัวร์โอซาก้า | Comments Off on ทัวร์ญี่ปุ่น 2013 เกียวโต นารา ภูเขาไฟฟูจิ โตเกียว ขาปูยักษ์ อาบน้ำแร่ออนเซ็น 3 – 8, 10 – 15, 19 – 24, 24 – 29 กรกฎาคม 2556
May 9th, 2013

 • ชมความสวยงามของ ภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น
 • ชิมไข่ดำที่มีความเชื่อว่าทานแล้วจะอายุยืนขึ้น 7 ปี ที่หุบเขาโอวาคุดานิ
 • ล่องเรือชมทัศนียภาพอันงดงามที่ทะเลสาบอาชิ
 • ชิมราเมงขึ้นชื่อที่ศูนย์รวมราเมนจากทั่วญี่ปุ่น ณ พิพิธภัณฑ์ราเมน
 • ขาปูยักษ์ อันเลื่องชื่อ พร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด
 • ช้อปปิ้งจุใจในแหล่งช้อปปิ้งชื่อดัง อาทิ ช้อปปิ้งชินจุกุ, ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าท์เล็ต
 • นมัสการขอพรจาก 2 วัดดังขึ้นชื่อทั้ง วัดอาซะกุซ่าและวัดคามาคุระ
 • ชมความยิ่งใหญ่อลังการของ GUNDAM พร้อมเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ง ณ ไดเวอร์ซิตี้โอไดบะ
 • ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ (อาบน้ำแร่ออนเซ็น)

Continue reading “ทัวร์ญี่ปุ่น มิถุนายน 2556 ทัวร์โตเกียว ภูเขาไฟฟูจิ ขาปูยักษ์ ช้อปปิ้งชินจุกุ ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าท์เล็ต อาบน้ำแร่ออนเซ็น” »

แพคเกจทัวร์: ทัวร์คันโต, ทัวร์คามาคุระ, ทัวร์จูบุ, ทัวร์ภูเขาไฟฟูจิ, ทัวร์โตเกียว | Comments Off on ทัวร์ญี่ปุ่น มิถุนายน 2556 ทัวร์โตเกียว ภูเขาไฟฟูจิ ขาปูยักษ์ ช้อปปิ้งชินจุกุ ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าท์เล็ต อาบน้ำแร่ออนเซ็น
May 8th, 2013

 • เที่ยวเมืองหลวงเก่าสัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมที่เกียวโต นารา
 • ชมความสวยงามของภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น
 • ทดลองนั่งรถไฟชินคันเซน ที่วิ่งด้วยความเร็ว 240 กม./ชม.
 • ล่องเรือชมทัศนียภาพอันงดงามที่ทะเลสาบอาชิ, ชิมไข่ดำที่หุบเขาโอวาคุดานิ
 • เดินเล่นซื้อของระลึกพร้อมไหว้พระขอพรจากเจ้าแม่กวนอิม ณ วัดอาซากุซะ
 • ช้อปปิ้งจุใจในแหล่งช้อปปิ้งชื่อดัง อาทิ ชินจุกุ, จัสโก้อิออน
 • ขาปูยักษ์อันเลื่องชื่อ พร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด
 • ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ (อาบน้ำแร่ออนเซ็น)

Continue reading “ทัวร์ญี่ปุ่น 2013 มิถุนายน 2556 การบินไทย ทัวร์โตเกียว ทัวร์ดิสนีย์แลนด์ ทัวร์นารา ทัวร์เกียวโต ทัวร์ฮาโกเน่” »

แพคเกจทัวร์: ทัวร์คันโต, ทัวร์คันไซ, ทัวร์จูบุ, ทัวร์นารา, ทัวร์นาโงย่า, ทัวร์เกียวโต, ทัวร์โตเกียว | Comments Off on ทัวร์ญี่ปุ่น 2013 มิถุนายน 2556 การบินไทย ทัวร์โตเกียว ทัวร์ดิสนีย์แลนด์ ทัวร์นารา ทัวร์เกียวโต ทัวร์ฮาโกเน่
May 8th, 2013

 • ชมความสวยงามของภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น
 • เที่ยวเมืองหลวงเก่าสัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมที่เกียวโต นารา
 • ล่องเรือชมทัศนียภาพอันงดงามที่ทะเลสาบอาชิ
 • นมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิมพร้อมเดินเล่นซื้อของฝากที่ถนนนากามิเสะ ณ วัดอาซากุซะ
 • ช้อปปิ้งจุใจในแหล่งช้อปปิ้งชื่อดัง ณ ถนนชินจุกุ
 • ชมทะเลสาบที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาไหลที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น ณ ทะเลสาบฮามานะ
 • ชิมไข่ดำที่มีความเชื่อว่าทานแล้วจะอายุยืนขึ้น 7 ปี ที่หุบเขาโอวาคุดานิ
 • ขาปูยักษ์อันเลื่องชื่อ พร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด
 • ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ (อาบน้ำแร่ออนเซ็น)

Continue reading “ทัวร์ญี่ปุ่น 2013 มิถุนายน 2556 ทัวร์โอซาก้า ทัวร์เกียวโต ทัวร์นารา ทัวร์นาโงย่า ทัวร์โตเกียว อาบน้ำแร่ออนเซ็น สายการบินเจแปนแอร์ไลน์” »

แพคเกจทัวร์: ทัวร์คันโต, ทัวร์คันไซ, ทัวร์จูบุ, ทัวร์นารา, ทัวร์นาโงย่า, ทัวร์ภูเขาไฟฟูจิ, ทัวร์เกียวโต, ทัวร์โตเกียว, ทัวร์โอซาก้า | Comments Off on ทัวร์ญี่ปุ่น 2013 มิถุนายน 2556 ทัวร์โอซาก้า ทัวร์เกียวโต ทัวร์นารา ทัวร์นาโงย่า ทัวร์โตเกียว อาบน้ำแร่ออนเซ็น สายการบินเจแปนแอร์ไลน์
May 8th, 2013

 • อาบน้ำแร่ออนเซ็น ผ่อนคลายความเมื่อยล้า ก่อน 1 คืน
 • ชมความสวยงามของภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น
 • ล่องเรือชมทัศนียภาพอันงดงามที่ทะเลสาบอาชิ, ชิมไข่ดำเลื่องชื่อที่โอวาคุดานิ
 • บินสบายกับการบินไทยไฟล์ A380 พร้อมสะสมไมล์ 50 %
 • ชมความ โตเกียวสกายทรี แลนด์มาร์คแห่งใหม่ใจกลางกรุงโตเกียว
 • นมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองคำอันศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดอาซะกุซ่า
 • พักโตเกียว 3 คืน พร้อมช้อปปิ้งจุใจในแหล่งช้อปปิ้งชื่อดังกลางกรุง อาทิ ช้อปปิ้งชิบูย่า, ช้อปปิ้งชินจูกุ
 • ขาปูยักษ์ อันเลื่องชื่อ พร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด

Continue reading “ทัวร์ญี่ปุ่น มิถุนายน 2556 โตเกียว ภูเขาไฟฟูจิ อาบน้ำแร่ออนเซ็น ขาปูยักษ์ ช้อปปิ้งชิบูย่า ช้อปปิ้งชินจูกุ A380 การบินไทย” »

แพคเกจทัวร์: ทัวร์คันโต, ทัวร์จูบุ, ทัวร์ภูเขาไฟฟูจิ, ทัวร์ฮาโกเน่, ทัวร์โตเกียว | Comments Off on ทัวร์ญี่ปุ่น มิถุนายน 2556 โตเกียว ภูเขาไฟฟูจิ อาบน้ำแร่ออนเซ็น ขาปูยักษ์ ช้อปปิ้งชิบูย่า ช้อปปิ้งชินจูกุ A380 การบินไทย
October 26th, 2010


เที่ยวโตเกียว พระราชวังอิมพีเรียล สถานที่ประทับขององค์สมเด็จพระจักรพรรดิ์ของประเทศญี่ปุ่น วัดอาซากุซะ ที่ตั้งของโคมไฟยักษ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกด้วยความสูง 4.5 เมตร โอชิโนะฮักไค สระน้ำที่เกิดจากฝีมือธรรมชาติ และมีอายุกว่า 1,200 ปี เกิดจากการละลายของน้ำบนภูเขาฟูจิและได้สะสมอยู่ใต้น้ำเป็นเวลานานกว่า 1,000 ปี คาวาคุจิโกะ ภูเขาไฟฟูจิ หนึ่งในห้าทะเลสาบที่ล้อมรอบภูเขาไฟฟูจิ อันเกิดจากการก่อตัวของลาวาจากภูเขาไฟฟูจิ อาบน้ำแร่ ออนเซ็น อิราโกะ โทบะ เมะโอโตอิวะ ฟุตามิกะอุระ อิเซะ ศาลเจ้าที่ใช้ในการบูชาเทพเจ้าแห่งดวงอาทิตย์ หรือบิดาแห่งองค์จักรพรรดิ์จิมมู และสิ่งของวิเศษ 3 อย่าง ที่ประทานมาเพื่อคุ้มครองและรักษาประเทศญี่ปุ่น เมืองโบราณโอคาเงะโยโคโจ คันไซ

Continue reading “เที่ยวญี่ปุ่น เที่ยวโตเกียว ภูเขาไฟฟูจิ ทะเลสาบคาวาคุจิโกะ อิเซะ คันไซ” »

แพคเกจทัวร์: ทัวร์ภูเขาไฟฟูจิ, ทัวร์ยามานาชิ, ทัวร์อิเซะ, ทัวร์โตเกียว | Comments Off on เที่ยวญี่ปุ่น เที่ยวโตเกียว ภูเขาไฟฟูจิ ทะเลสาบคาวาคุจิโกะ อิเซะ คันไซ
October 26th, 2010


เที่ยวโตเกียว พระราชวังอิมพีเรียล สถานที่ประทับขององค์สมเด็จพระจักรพรรดิ์ของประเทศญี่ปุ่น วัดอาซากุซะ วัดที่ได้ชื่อว่าเป็นวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์ และได้รับความเคารพนับถือมากที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมที่ศักดิ์สิทธิ์ ชินจูกุ โตเกียวดิสนีย์แลนด์ คาวาคุจิโกะ ภูเขาไฟฟูจิ มัตสึโมโต้ ปราสาทมัตสุโมโต้ สร้างในปี 1504 เป็น 1 ใน 5 ปราสาทของญี่ปุ่น ซึ่งรอดพ้นจากเพลิงและการทำลายของศึกสงครามมาได้จนปัจจุบัน ผนังที่ทาสีดำสนิททำให้มีฉายาว่า “ปราสาทอีกา” เจแปนแอลป์ เส้นทางท่องเที่ยวคลาสสิคที่ท่านจะประทับใจไม่รู้ลืม คานาซาว่า วัดเอเฮย์จิ โอซาก้า ชินไซบาชิ

Continue reading “เที่ยวญี่ปุ่น เที่ยวโตเกียว โอซาก้า ปราสาทมัตสึโมโต้ (ปราสาทอีกา) เจแปนแอลป์ การบินไทย TG” »

แพคเกจทัวร์: ทัวร์คานาซาว่า, ทัวร์ภูเขาไฟฟูจิ, ทัวร์มัตสึโมโต้, ทัวร์โตเกียว, ทัวร์โอซาก้า | Comments Off on เที่ยวญี่ปุ่น เที่ยวโตเกียว โอซาก้า ปราสาทมัตสึโมโต้ (ปราสาทอีกา) เจแปนแอลป์ การบินไทย TG
October 26th, 2010


เที่ยวโตเกียว อิออนมอลล์ ไร่สตรอเบอร์รี่ ภูเขาไฟฟูจิ โกเท็มบะ เชลซี พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต ฮาโกเน่ โอวาคุดานิ โยโกฮาม่า พิพิธภัณฑ์ราเม็ง วัดอาซากุซะ โอไดบะ พาเลททาวน์

 • สายการบินเดลต้า (นอธ์เวสต์แอร์ไลน์สะสมไมล์ของสายการบินได้)
 • สนุกกับการเก็บและอร่อยกับผล สตรอเบอร์รี่ ญี่ปุ่นสดจากไร่
 • เที่ยวญี่ปุ่น อาบน้ำแร่ญี่ปุ่นเพื่อสุขภาพตามแบบชาวอาทิตย์อุทัย
 • ชม ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 ชิมไข่ดำโอวาคุดานิ
 • ช้อปปิ้งเอ้าท์เล็ต จุใจสินค้าแบรนด์เนม
 • ชิมราเมน ต้นตำรับญี่ปุ่น
 • พลาดไม่ได้กับอาหารพิเศษ ขาปูยักษ์ ซาชิมสดอร่อย และซูชิหลากชนิด (ไม่อั้น)
 • พร้อมที่พักระดับ 4+ ทุกคืน

Continue reading “เที่ยวญี่ปุ่น เที่ยวโตเกียว เก็บสตรอเบอร์รี่ อาบน้ำแร่ออนเซ็น ช้อปปิ้งเอ้าท์เล็ต ภูเขาไฟฟูจิ ขาปูยักษ์ สายการบินเดลต้าแอร์ไลน์” »

แพคเกจทัวร์: ทัวร์ภูเขาไฟฟูจิ, ทัวร์ฮาโกเน่, ทัวร์โตเกียว, ทัวร์โยโกฮาม่า | Comments Off on เที่ยวญี่ปุ่น เที่ยวโตเกียว เก็บสตรอเบอร์รี่ อาบน้ำแร่ออนเซ็น ช้อปปิ้งเอ้าท์เล็ต ภูเขาไฟฟูจิ ขาปูยักษ์ สายการบินเดลต้าแอร์ไลน์
October 26th, 2010


เที่ยวญี่ปุ่น เที่ยวโตเกียว คามาคุระ สวนสันติภาพ โกเท็มบะ เชลซี พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี โตเกียว ช้อปปิ้งชินจูกุ วัดอาซากุซะ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชินากาว่า สายการบินเดลต้า (สะสมไมล์ของสายการบินได้) นมัสการพระใหญ่ (ไดบุสสึ) อาบน้ำแร่ญี่ปุ่น เพื่อสุขภาพตามแบบชาวอาทิตย์อุทัย ชม ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 และ สวนสันติภาพ ช้อปปิ้งเอ้าท์เล็ตจุใจ สินค้าแบรนด์เนม พลาดไม่ได้กับอาหารพิเศษ ขาปูยักษ์ ซาชิมิสดอร่อย และซูชิหลากชนิด (ไม่อั้น) พร้อมที่พักระดับ 4+ ทุกคืน

Continue reading “เที่ยวญี่ปุ่น เที่ยวโตเกียว ภูเขาไฟฟูจิ ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม เอ้าท์เล็ต ขาปูยักษ์ ซาชิมิ สายการบินเดลต้า” »

แพคเกจทัวร์: ทัวร์คามาคุระ, ทัวร์ภูเขาไฟฟูจิ, ทัวร์โตเกียว | Comments Off on เที่ยวญี่ปุ่น เที่ยวโตเกียว ภูเขาไฟฟูจิ ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม เอ้าท์เล็ต ขาปูยักษ์ ซาชิมิ สายการบินเดลต้า
October 26th, 2010


เชิญชวนไปเที่ยวญี่ปุ่น ด้วยรายการดีมีคุณภาพ กินดี พักโตเกียว 2 คืน เที่ยวฮาโกเน่ ชิมไข่ดำ และภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 ชวนอาบน้ำแร่ในแบบอาทิตย์อุทัย ทานอาหารมื้อสุดพิเศษนานาชนิด “บุฟเฟ่ต์หลากชนิดและสเต็กเนื้อวัว/ ชาบูชาบูต้นตำรับรสเด็ด” “พิเศษเมนูปิ้งย่างระดับทีวีแชมเปี้ยน เนื้อวัวเกรดเอ กุ้งสด ขาปูยักษ์ของแท้” เมนูราเม็งชื่อดัง “จังการะ ราเม็ง” อิ่มอร่อยกับน้ำซุป หวาน หอมและนุ่มลิ้น พร้อมวันว่างสำหรับนักช้อปปิ้งมืออาชีพ ไม่ยาก…ลุยเองได้เลย (พร้อมคู่มือ) ไหว้พระแม่กวนอิมเพื่อเป็นศิริมงคลที่วัดอาซากุซะ สนุกสนานในโตเกียวดิสนีย์แลนด์ (ไม่ต้องจ่ายเพิ่ม)

Continue reading “เที่ยวญี่ปุ่น เที่ยวโตเกียว ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 ทะเลสาบยามานาคาโกะ กินขาปูยักษ์” »

แพคเกจทัวร์: ทัวร์ภูเขาไฟฟูจิ, ทัวร์ฮาโกเน่, ทัวร์โตเกียว | Comments Off on เที่ยวญี่ปุ่น เที่ยวโตเกียว ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 ทะเลสาบยามานาคาโกะ กินขาปูยักษ์
 • เปิดจันทร์-ศุกร์ (8.30-17.30)

 • แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น

 • ปฏิทินวันหยุดประจำปี 2559

 • ทัวร์ต่างประเทศ

 • RSS ทัวร์ต่างประเทศ

 •