June 19th, 2014

ทัวร์หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ชมสถานที่พิเศษสุด ซึ่งแสดงถึงความสามารถและพยายามของชนชาติญี่ปุ่นโบราณ หมู่บ้านที่ได้รับเลือกจากองค์การ ยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกเมื่อปี ค.ศ. 1995 ท่านจะได้พบกับบ้านในแบบกัสโชสึคุริ ซึ่งเป็นแบบญี่ปุ่นดั้งเดิม

ทัวร์ปราสาทมัตสึโมโต้ สัญลักษณ์ของเมือง และได้ชื่อว่าเป็น 1 ใน 3 ปราสาทที่มีความสวยงามที่สุดของญี่ปุ่น ที่สามารถรอดพ้นการถูกทำลายจากเพลิงของสงครามมาได้จนถึงปัจจุบัน ตัวปราสาทมีผนัง ที่ทาด้วยสีดำสนิททำให้มีฉายาว่า ปราสาทอีกาดำ

ทัวร์วัดคิโยมิสึ วัดที่สร้างขึ้นบนเนินเขาโดยการใช้ท่อนซุงนำมาวางเรียงกันและได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกยุคใหม่ และอาคารหลักของวัดนี้ยังได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในสมบัติประจำชาติญี่ปุ่นอีกด้วย

Continue reading “ทัวร์ญี่ปุ่นวันแม่ 2557 หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ทัวร์อาราชิยาม่า รถไฟสายโรแมนติก ทัวร์โอซาก้า ทัวร์เกียวโต ทัวร์มัตสึโมโต้ ทัวร์โตเกียว 9 – 14 สิงหาคม 2557 บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ อาบน้ำแร่ออนเซ็น 6 วัน 4 คืน การบินไทย” »

แพคเกจทัวร์: ทัวร์คันโต, ทัวร์คันไซ, ทัวร์คาวาคูชิโกะ, ทัวร์จูบุ, ทัวร์ทาคายาม่า, ทัวร์นาโงย่า, ทัวร์ภูเขาไฟฟูจิ, ทัวร์มัตสึโมโต้, ทัวร์ฮาโกเน่, ทัวร์เกียวโต, ทัวร์โตเกียว | Comments Off on ทัวร์ญี่ปุ่นวันแม่ 2557 หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ทัวร์อาราชิยาม่า รถไฟสายโรแมนติก ทัวร์โอซาก้า ทัวร์เกียวโต ทัวร์มัตสึโมโต้ ทัวร์โตเกียว 9 – 14 สิงหาคม 2557 บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ อาบน้ำแร่ออนเซ็น 6 วัน 4 คืน การบินไทย
October 14th, 2010


เที่ยวญี่ปุ่น 2 สวนสนุก โตเกียวดิสนีย์แลนด์ และ ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ เที่ยวโอซาก้า สนุกกับกิจกรรมกระดานเลื่อนบน ลานสกีฟูจิเท็น ล่องเรือโจรสลัด ชมความงามของวิวทิวทัศน์ในทะเลสาบอาชิ หุบเขาโอวาคุดานิ ชิมไข่ดำ 1 ฟองอายุยืนยาวเพิ่มอีก 7 ปี โอชิโนะ ฮัคไค บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ไหลมาจากยอดเขาฟูจิ ศาลเจ้าฟูจิเซ็นเก็น ศาลเจ้าใหญ่ประจำภูเขาไฟฟูจิ อาบน้ำแร่ ออนเซ็นเพื่อสุขภาพ ออนเซ็นธรรมชาติ โรงแรมไหล่ภูเขาไฟฟูจิ นอนโรงแรม 4 ดาวใกล้กลางเมือง อาหารอร่อย อิ่มไม่อั้นกับบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์พร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง เนื้อ หมู ไก่ ผัก ผลไม้ ขนม ฯลฯ ชาบู ชาบู สไตล์ญี่ปุ่นแท้

 • DAY 1: กรุงเทพฯ – นาริตะ
 • DAY 2: สนามนาริตะ – เที่ยวโตเกียว –วัดอาซะกุซ่า – ศาลเจ้าเมจิ – ช้อปปิ้งชินจูกุ
 • DAY 3: เที่ยวโตเกียว – สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ – โตเกียว
 • DAY 4: ศาลเจ้าฟูจิเซ็นเก็น – บ่อน้ำศักดิ์โอชิโนะ ฮัคไค – ฟูจิเท็นสกี –ช้อปปิ้ง โกเท็มบะเอาท์เล็ต – ออนเซ็น – กิน บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
 • DAY 5: ล่องเรือทะเลสาบอาชิ / หุบเขาโอวาคุดานิ / ทะเลสาบฮามานะ / เที่ยวนาโงย่า
 • DAY 6: เที่ยวนาโงย่า – เที่ยวโอซาก้า – ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ – ริงกุเอาท์เล็ต – คันไซ
 • DAY 7 : คันไซ – กรุงเทพฯ

Continue reading “เที่ยวญี่ปุ่น โตเกียวดิสนีย์แลนด์ ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ เที่ยวโตเกียว เที่ยวนาโงย่า เที่ยวโอซาก้า 6 วัน” »

แพคเกจทัวร์: ทัวร์นาโงย่า, ทัวร์ฮาโกเน่, ทัวร์โตเกียว, ทัวร์โอซาก้า | Comments Off on เที่ยวญี่ปุ่น โตเกียวดิสนีย์แลนด์ ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ เที่ยวโตเกียว เที่ยวนาโงย่า เที่ยวโอซาก้า 6 วัน
October 14th, 2010


เที่ยวญี่ปุ่น เที่ยวยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ สวนสนุกชื่อดัง ชมวิว ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 อย่างใกล้ชิด สนุกสนานกับกิจกรรมกระดานลื่นบนลานสกีฟูจิเท็น ล่องเรือโจรสลัด ชมความงามของวิวทิวทัศน์ใน ทะเลสาบอาชิ หุบเขาโอวาคุดานิ ชิมไข่ดำ 1 ฟองอายุยืนยาวเพิ่มอีก 7 ปี โอชิโนะ ฮัคไค บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ไหลมาจากยอดเขาฟูจิ วัดอาซะกุซ่า สักการะเจ้าแม่กวนอิม ที่เคารพของชาวญี่ปุ่น พักอาบน้ำแร่ ออนเซ็นเพื่อสุขภาพ ฟูจิ ออนเซ็นธรรมชาติ ไหล่ภูเขาไฟฟูจิ โรงแรม 4 ดาวใกล้สถานีรถไฟในโตเกียว ทานอาหาร เมนูชื่อดัง อิ่มไม่อั้นกับ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ พร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง เนื้อ หมู ไก่ ผัก ผลไม้ ขนม ฯลฯ ชาบู ชาบู อร่อย สไตล์ญี่ปุ่นแท้ๆ

 • DAY 1: กรุงเทพฯ – เที่ยวโอซาก้า
 • DAY 2: เที่ยวโอซาก้า – ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ – เที่ยวนาโงย่า
 • DAY 3: เที่ยวนาโงย่า – ล่องเรือทะเลสาบอาชิ – หุบเขาโอวาคุดานิ – โกเท็มบะ เอาท์เล็ต – อาบน้ำแร่ ออนเซ็น
 • DAY 4: โอชิโนะฮัคไค – ลานสกีฟูจิเท็น – เที่ยวโยโกฮาม่า – พิพิธภัณฑ์ราเมน – โตเกียวทาวเวอร์ – ช้อปปิ้งชินจูกุ
 • DAY 5: อิสระเต็มวันหรือเลือกซื้อทัวร์เสริม โตเกียวดิสนีย์แลนด์ – นาริตะ
 • DAY 6: นาริตะ – วัดอาซะกุซ่า – ช็อปปิ้ง ห้างอิออน – กรุงเทพฯ

Continue reading “เที่ยวญี่ปุ่น เที่ยวโอซาก้า เที่ยวนาโงย่า เที่ยวโยโกฮาม่า เที่ยวโตเกียว 6 วัน” »

แพคเกจทัวร์: ทัวร์นาโงย่า, ทัวร์โตเกียว, ทัวร์โยโกฮาม่า, ทัวร์โอซาก้า | Comments Off on เที่ยวญี่ปุ่น เที่ยวโอซาก้า เที่ยวนาโงย่า เที่ยวโยโกฮาม่า เที่ยวโตเกียว 6 วัน
 • เปิดจันทร์-ศุกร์ (8.30-17.30)

 • แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น

 • ปฏิทินวันหยุดประจำปี 2559

 • ทัวร์ต่างประเทศ

 • RSS ทัวร์ต่างประเทศ

 •