December 16th, 2010


ทัวร์ญี่ปุ่น – ทัวร์โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า – สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ -ทัวร์โกเบ-ทัวร์นารา – วัดโทไดจิ-ทัวร์เกียวโต- ปราสาททองคินคะคุจิ-วัดคิโยมิสึ-รถไฟด่วนชินคันเซ็น –ทะเลสาบฮามานะ-ไร่สตรอเบอรี่- วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลัดทะเลสาบอาชิ –หุบเขาโอวาคุดานิ –โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท- อาบน้ำแร่ออนเซ็น-สกีฟูจิ – ซานริโอ พูโรแลนด์- ทัวร์โตเกียว – อิสระช้อปปิ้งย่านดังชินจูกุ-วัดอาซะกุซ่า – โตเกียวดิสนีย์แลนด์ (ชมอิเลคทริคพาเหรด)– เมืองนาริตะ-วัดนาริตะ – ช้อปปิ้ง – ห้างอิออน – กรุงเทพฯ

 • อาหารเมนูขาปูยักษ์ทานไม่อั้น เมนูบุฟเฟ่หลากหลายอร่อยกับอาหารญี่ปุ่นแท้ๆ
 • ทัวร์โอซาก้า / ทัวร์โกเบ / ทัวร์เกียวโต / ทัวร์โตเกียว / ทัวร์นาริตะ
 • สนุกกับสวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ หรือให้ท่านท่องเที่ยวเมืองโกเบ ที่งดงาม
 • สนุกกับหิมะอันขาวโพลนที่สกีฟูจิ
 • สัมผัสความน่ารักของเหล่าการ์ตูนซานริโอ และสนุกสนานที่โตเกียวดิสนีย์แลนด์
 • แถมคู่มือท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น / ปลั๊กสำหรับใช้ที่ประเทศญี่ปุ่น / กระเป๋าล้อลาก
 • บัตรโทรศัพท์ 1,500 เยน
 • พร้อมอาบน้ำแร่สไตล์ญี่ปุ่น..!!!

Continue reading “ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์โอซาก้า ทัวร์โกเบ ทัวร์เกียวโต ทัวร์โตเกียว สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ซานริโอ พูโรแลนด์ ขาปูยักษ์ สายการบินเจแปนแอร์ไลน์ JL” »

แพคเกจทัวร์: ทัวร์คามาคุระ, ทัวร์นารา, ทัวร์นาโงย่า, ทัวร์ภูเขาไฟฟูจิ, ทัวร์ฮาโกเน่, ทัวร์เกียวโต, ทัวร์โกเบ, ทัวร์โตเกียว, ทัวร์โอซาก้า | Comments Off on ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์โอซาก้า ทัวร์โกเบ ทัวร์เกียวโต ทัวร์โตเกียว สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ซานริโอ พูโรแลนด์ ขาปูยักษ์ สายการบินเจแปนแอร์ไลน์ JL
December 15th, 2010


ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์โอซาก้า –ปราสาทโอซาก้า -ทัวร์นารา – วัดโทไดจิ – ทัวร์เกียวโต  – ปราสาททองคินคะคุจิ – วัดคิโยมิสึ- รถไฟด่วนชินคันเซ็น –ทะเลสาบฮามานะ-ไร่สตรอเบอรี่ – วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ –ล่องเรือโจรสลัดทะเลสาบอาชิ –หุบเขาโอวาคุดานิ-โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท – อาบน้ำแร่ ออนเซ็น -ทัวร์เล่นสกี – สกีฟูจิ – ทัวร์โตเกียว –ศาลเจ้าเมจิ-ช้อปปิ้งฮาราจูกุ- ช้อปปิ้งชินจูกุ -วัดอาซะกุซ่า – อิสระช้อปปิ้ง หรือ โตเกียวดิสนีย์แลนด์– สนามบินฮาเนดะ

 • อาหารเมนูขาปูยักษ์ทานไม่อั้น เมนูบุฟเฟ่ อร่อยกับอาหารญี่ปุ่นแท้ๆ
 • ท่องเที่ยวเมืองเก่าเกียวโต นารา พร้อมสนุกกับหิมะอันขาวโพลนที่สกีฟูจิ
 • สนุกกับสวนสนุกดิสนีย์แลนด์
 • แถมคู่มือท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น / ปลั๊กสำหรับใช้ที่ประเทศญี่ปุ่น / กระเป๋าล้อลาก
 • บัตรโทรศัพท์ 1,500 เยน
 • พร้อมอาบน้ำแร่สไตล์ญี่ปุ่น..

Continue reading “ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เล่นสกี ทัวร์โอซาก้า ทัวร์โตเกียว 6 วัน การบินไทย TG” »

แพคเกจทัวร์: ทัวร์คามาคุระ, ทัวร์นารา, ทัวร์นาโงย่า, ทัวร์ภูเขาไฟฟูจิ, ทัวร์ฮาโกเน่, ทัวร์เกียวโต, ทัวร์โตเกียว, ทัวร์โอซาก้า | Comments Off on ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เล่นสกี ทัวร์โอซาก้า ทัวร์โตเกียว 6 วัน การบินไทย TG
November 10th, 2010

ทัวร์ญี่ปุ่น 5 ดาว ทัวร์ทาคายาม่า เที่ยวทาคายาม่า Private 6 วัน 5 คืน 4 ท่าน ท่านละ 159,000 บาท.-

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น 5 ดาว โรงแรม 5 ดาว อาหาร 5 ดาว

 • วันแรก กรุงเทพฯ – ทัวร์นาโกยา ( เดินทางเวลากลางคืน ) พักค้างแรมบนเครื่องบิน
 • วันที่สอง ทัวร์นาโกยา – ทัวร์ทาคายามา – หมู่บ้านพื้นเมืองฮิดะ – ทาคายาม่าจินยะ – ย่านเมืองเก่า ซันมาชิซูจิ Takayama Associa Rosort 5 ดาว+
 • วันที่สาม ทัวร์ทาคายามา (ตลาดเช้า) – พิพิธภัณฑ์รถลาก – ทัวร์ชิราคาวา – ทัวร์นาโกยา – ซาคาเอะ Nagoya Marriott Associa 5 ดาว+
 • วันที่สี่ ทัวร์นาโกยา – ทัวร์เกียวโต – ใส่ชุดกิโมโน – เรียนพิธีการชงชา – วัดคิโยมิซึ – วัดคิงคะคุจิ – ชมการแสดงเกอิชาแห่งเมืองเกียวโต – ออนเซ็น Japanese Ryokan 5 ดาว+
 • วันที่ห้า ทัวร์เกียวโต – ทัวร์นาโกยา – เมจิมูระ – นากาชิมา เอาท์เลต – สวนดอกไม้นะบานาโนซาโต้ Centrair Hotel 5 ดาว+
 • วันสุดท้าย นาโกยา – สนามบินเซ็นแทร์ (นาโกยา) – เดินทางกลับประเทศไทย

Continue reading “ทัวร์ญี่ปุ่น 5 ดาว ทัวร์ทาคายาม่า เที่ยวทาคายาม่า 6 วัน 5 คืน” »

แพคเกจทัวร์: ทัวร์ชิราคาวาโกะ, ทัวร์ทาคายาม่า, ทัวร์นาโงย่า, ทัวร์เกียวโต | Comments Off on ทัวร์ญี่ปุ่น 5 ดาว ทัวร์ทาคายาม่า เที่ยวทาคายาม่า 6 วัน 5 คืน
November 10th, 2010


ทัวร์ญี่ปุ่น 5 ดาว ทัวร์เกียวโต Private 6 วัน 5 คืน 4 ท่าน ท่านละ 175,000 บาท.

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น 5 ดาว โรงแรม 5 ดาว อาหาร 5 ดาว

 • วันแรก กรุงเทพฯ – ทัวร์โอซาก้า ( เดินทางเวลากลางคืน ) พักค้างแรมบนเครื่องบิน
 • วันที่สอง ทัวร์โอซาก้า – ทัวร์เกียวโต – ใส่ชุดกิโมโน – เรียนพิธีการชงชา – ศาลเจ้าเฮอัน – คิโยมิซึ Japanese Ryokan 5 ดาว+
 • วันที่สาม ทัวร์เกียวโต – อาราชิยามะ – ล่องเรือแม่น้ำโอสึ – สะพานโทเกซึเคียว – สวนป่าไผ่ – วัดเทนริวจิ – รถไฟสายโรแมนติค – ชมการแสดงเกอิชาแห่งเมืองเกียวโต – ออนเซ็น Japanese Ryokan 5 ดาว+
 • วันที่สี่ ทัวร์เกียวโต – ทัวร์โกเบ – ปราสาทฮิเมจิ – ชมวิวสะพานอากาซิไคเคียว – หอไมโกะ – เที่ยวโกเบ – โกเบไชน่าทาวน์ – พร้อมรับประทานอาหารอิตาเลียน เสริฟ์พร้อมไวน์ชั้นเยี่ยม บนเรือ Liminous Kobe Hotel Okura Kobe 5 ดาว+
 • วันที่ห้า ทัวร์โกเบ – ทัวร์โอซาก้า – พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำโอซาก้า – นัมบะ โดทงโบริ The Ritz-Carlton Osaka 5 ดาว+
 • วันสุดท้าย ทัวร์โอซาก้า – ทัวร์นารา – วัดโทไดจิ – สวนสาธารณะนารา – ริงกุเอาท์เล็ต – เดินทางกลับประเทศไทย

Continue reading “ทัวร์ญี่ปุ่น 5 ดาว ทัวร์เกียวโต โรงแรม 5 ดาว อาหาร 5 ดาว 6 วัน” »

แพคเกจทัวร์: ทัวร์นารา, ทัวร์เกียวโต, ทัวร์โกเบ, ทัวร์โอซาก้า | Comments Off on ทัวร์ญี่ปุ่น 5 ดาว ทัวร์เกียวโต โรงแรม 5 ดาว อาหาร 5 ดาว 6 วัน
 • เปิดจันทร์-ศุกร์ (8.30-17.30)

 • แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น

 • ปฏิทินวันหยุดประจำปี 2559

 • ทัวร์ต่างประเทศ

 • RSS ทัวร์ต่างประเทศ

 •