June 20th, 2013

ทัวร์ญี่ปุ่น หมู่บ้านชิราคาว่า บ้านในสไตล์ กัสโช – สึคุริ โครงสร้างของบ้านสามารถรองรับหิมะที่ตกหนักในช่วงฤดูหนาวได้ดี รูปร่างของหลังคาเหมือนกับสองมือของพระเจ้า ผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกหลั่งไหลไปชมความงาม ณ ที่แห่งนี้

ทัวร์ญี่ปุ่น วัดอาซะกุซ่า วัดที่เก่าแก่ที่สุดในโตเกียว ภายในประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมทองคำที่ชาวญี่ปุ่นนิยมมาสักการะบูชา และพากันมาเที่ยวชมความยิ่งใหญ่ของโคมไฟขนาดยักษ์ที่มีความสูง 4.5 เมตร

ทัวร์ญี่ปุ่น ภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น ภูเขาไฟศักดิ์สิทธิ์และสวยงาม จนได้รับการยกย่องว่าเป็นภูเขาไฟที่สวยที่สุดในโลก

Continue reading “ทัวร์ญี่ปุ่น 2013 ทัวร์หมู่บ้านชิราคาว่าโกะ สิงหาคม 2556 ทัวร์ทาคายาม่า ทัวร์มัตสึโมโตะ ทัวร์นาโกย่า ทัวร์โตเกียว การบินไทย” »

แพคเกจทัวร์: ทัวร์คันโต, ทัวร์จูบุ, ทัวร์ชิราคาวาโกะ, ทัวร์นาโงย่า, ทัวร์ภูเขาไฟฟูจิ, ทัวร์มัตสึโมโต้, ทัวร์โตเกียว | Comments Off on ทัวร์ญี่ปุ่น 2013 ทัวร์หมู่บ้านชิราคาว่าโกะ สิงหาคม 2556 ทัวร์ทาคายาม่า ทัวร์มัตสึโมโตะ ทัวร์นาโกย่า ทัวร์โตเกียว การบินไทย
  • เปิดจันทร์-ศุกร์ (8.30-17.30)

  • แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น

  • ปฏิทินวันหยุดประจำปี 2559

  • ทัวร์ต่างประเทศ

  • RSS ทัวร์ต่างประเทศ

  •