January 22nd, 2013

 • สัมผัสการอาบน้ำแร่แบบชาวญี่ปุ่นแท้ ๆ อาบน้ำแร่ออนเซ็น ถึง 3 คืนเต็ม
 • ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวชมงานประติมากรรมน้ำแข็งระดับโลก SAPPORO SNOW FESTIVAL 2013 ณ โอโดริปาร์ค
 • สนุกกับประสบการณ์ขับ Snow Mobile กิจกรรมบนลานสกีที่ไม่ควรพลาด
 • สนุกและเพลิดเพลินไปกับตัวการ์ตูนโดราเอม่อน ที่ โดราเอม่อนสกายพาร์ค
 • เทียวชมสวนสัตว์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในญี่ปุ่น สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า
 • สัมผัสความหนาวเย็น – 41 องศาและชมงานศิลปะที่ทำจากน้ำแข็ง ณ พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง
 • เที่ยวชมเมืองเก่าที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของฮอกไกโด ณ เมืองโอตารุ
 • ชมโรงงานและชิมช็อคโกแลต Shiroi Koibito ที่ขึ้นชื่อที่สุดของเกาะฮอกไกโด
 • พร้อมเที่ยวชมงานน้ำแข็งที่ขึ้นชื่ออีกแห่งบนเกาะฮอกไกโด ณ เมืองโซอุนเคียว
 • อิ่มอร่อยกับมื้อพิเศษ บุฟเฟ่ต์ปู 3 ชนิด แบบไม่อั้นพร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด

Continue reading “ทัวร์ญี่ปุ่น 2 – 7 กุมภาพันธ์ 2556 เทศกาลหิมะซัปโปโร SAPPORO SNOW FESTIVAL 2013 บุฟเฟ่ต์ปู อาบน้ำแร่ออนเซ็น” »

แพคเกจทัวร์: ทัวร์ซัปโปโร, ทัวร์ฮอกไกโด, ทัวร์โอตารุ | Comments Off on ทัวร์ญี่ปุ่น 2 – 7 กุมภาพันธ์ 2556 เทศกาลหิมะซัปโปโร SAPPORO SNOW FESTIVAL 2013 บุฟเฟ่ต์ปู อาบน้ำแร่ออนเซ็น
January 22nd, 2013

 • เที่ยวชมงานประติมากรรมน้ำแข็งระดับโลก เทศกาลหิมะซัปโปโร ณ โอโดริปาร์ค
 • สนุกกับประสบการณ์ขับ Snow Mobile กิจกรรมบนลานสกีที่ไม่ควรพลาด
 • เทียวชมสวนสัตว์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในญี่ปุ่น สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า
 • สัมผัสความหนาวเย็น – 41 องศาและชมงานศิลปะที่ทำจากน้ำแข็ง ณ พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง
 • พร้อมเที่ยวชมงานน้ำแข็งที่ขึ้นชื่ออีกแห่งบนเกาะฮอกไกโด ณ เมืองโซอุนเคียว
 • เที่ยวชมเมืองเก่าที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของฮอกไกโด ณ เมืองโอตารุ
 • แวะเที่ยวโตเกียวสกายทรี พร้อมช้อปปิ้งจุใจก่อนกลับ ช้อปปิ้งชินจุกุ
 • อิ่มอร่อยกับมื้อพิเศษ บุฟเฟ่ต์ปู 3 ชนิด แบบไม่อั้นพร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด
 • สัมผัสการอาบน้ำแร่แบบชาวญี่ปุ่นแท้ๆ อาบน้ำแร่ออนเซ็น ถึง 3 คืนเต็ม

Continue reading “ทัวร์ญี่ปุ่น เทศกาลหิมะซัปโปโร 2013 โอโดริปาร์ค 7 – 13 กุมภาพันธ์ 2555 ฮอกไกโด Snow Mobile สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง โตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งชินจุกุ อาบน้ำแร่ออนเซ็น” »

แพคเกจทัวร์: ทัวร์คันโต, ทัวร์ซัปโปโร, ทัวร์ฮอกไกโด, ทัวร์โตเกียว, ทัวร์โอตารุ | Comments Off on ทัวร์ญี่ปุ่น เทศกาลหิมะซัปโปโร 2013 โอโดริปาร์ค 7 – 13 กุมภาพันธ์ 2555 ฮอกไกโด Snow Mobile สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง โตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งชินจุกุ อาบน้ำแร่ออนเซ็น
January 22nd, 2013

 • สนุกกับประสบการณ์ขับ Snow Mobile กิจกรรมบนลานสกีที่ไม่ควรพลาด
 • ช้อปปิ้งจุใจในแหล่งช้อปปิ้งใจกลางเมืองซัปโปโร ย่านซูซูกิโนะ, JR TOWER
 • สัมผัสการแช่น้ำแร่แบบชาวญี่ปุ่นแท้ อาบน้ำแร่ออนเซ็น ในเมืองออนเซ็น เมืองโซอุนเคียว
 • เทียวชมสวนสัตว์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในญี่ปุ่น สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า
 • เดินเล่นเมืองแห่งความโรแมนติกที่ผสมผสานกับความเก่าแก่ทางประวัติศาสตร์ ณ เมืองโอตารุ
 • ชมโรงงานและชิมช็อคโกแลต Shiroi Koibito ที่ขึ้นชื่อที่สุดของเกาะฮอกไกโด
 • อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ปู 3 ชนิด แบบไม่อั้นพร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด

Continue reading “ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ช้อปปิ้งย่านซูซูกิโนะ ช้อปปิ้ง JR TOWER อาบน้ำแร่ออนเซ็น Snow Mobile สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า โอตารุ ช็อคโกแลต Shiroi Koibito การบินไทย” »

แพคเกจทัวร์: ทัวร์ซัปโปโร, ทัวร์ฮอกไกโด, ทัวร์โอตารุ | Comments Off on ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ช้อปปิ้งย่านซูซูกิโนะ ช้อปปิ้ง JR TOWER อาบน้ำแร่ออนเซ็น Snow Mobile สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า โอตารุ ช็อคโกแลต Shiroi Koibito การบินไทย
January 22nd, 2013

 • ทัวร์ญี่ปุ่น สัมผัสความหนาวเย็น – 41 องศาและชมงานศิลปะที่ทำจากน้ำแข็ง ณ พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง
 • สนุกและเพลิดเพลินไปกับตัวการ์ตูนโดราเอม่อน ที่ โดราเอม่อนสกายพาร์ค
 • สนุกกับประสบการณ์ขับ Snow Mobile กิจกรรมบนลานสกีที่ไม่ควรพลาด
 • เทียวชมสวนสัตว์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในญี่ปุ่น สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า
 • เที่ยวชมเมืองแห่งความโรแมนติกที่ผสมผสานกับความเก่าแก่ทางประวัติศาสตร์ ณ เมืองโอตารุ
 • ชมโรงงานและชิมช็อคโกแลต Shiroi Koibito ที่ขึ้นชื่อที่สุดของเกาะฮอกไกโด
 • ช้อปปิ้งจุใจในแหล่งช้อปปิ้งใจกลางเมืองซัปโปโร ช้อปปิ้งย่านซูซูกิโนะ
 • อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ปู 3 ชนิด แบบไม่อั้นพร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด
 • สัมผัสการแช่น้ำแร่แบบชาวญี่ปุ่นแท้ อาบน้ำแร่ออนเซ็น 3 คืนเต็ม / อาหารครบทุกมื้อ

Continue reading “ทัวร์ฮอกไกโด โอตารุ Snow Mobile โดราเอม่อนสกายพาร์ค สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า ช็อคโกแลต Shiroi Koibito อาบน้ำแร่ออนเซ็น ช้อปปิ้งย่านซูซูกิโนะ การบินไทย” »

แพคเกจทัวร์: ทัวร์ซัปโปโร, ทัวร์ฮอกไกโด, ทัวร์โอตารุ | Comments Off on ทัวร์ฮอกไกโด โอตารุ Snow Mobile โดราเอม่อนสกายพาร์ค สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า ช็อคโกแลต Shiroi Koibito อาบน้ำแร่ออนเซ็น ช้อปปิ้งย่านซูซูกิโนะ การบินไทย
January 22nd, 2013

 • เที่ยวชมงานเทศกาลน้ำแข็ง Hyobaku Matsuri ที่ขึ้นชื่ออีกแห่งบนเกาะฮอกไกโด ณ เมืองโซอุนเคียว
 • ช้อปปิ้งจุใจในแหล่งช้อปปิ้งใจกลางเมืองซัปโปโร JR Tower
 • ชมความมีเสน่ห์ของเมืองฮาโกดาเตะพร้อมขึ้นกระเช้าชมวิวที่สวยติด 1 ใน 3 ของโลก
 • สนุกกับประสบการณ์ขับ Snow Mobile กิจกรรมบนลานสกีที่ไม่ควรพลาด
 • ชมโรงงานและชิมช็อคโกแลต Shiroi Koibito ที่ขึ้นชื่อที่สุดของเกาะฮอกไกโด
 • เทียวชมสวนสัตว์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในญี่ปุ่น สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า
 • เที่ยวชมเมืองแห่งความโรแมนติกที่ผสมผสานกับความเก่าแก่ทางประวัติศาสตร์ ณ เมืองโอตารุ
 • อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ปู 3 ชนิด แบบไม่อั้นพร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด
 • สัมผัสการแช่น้ำแร่แบบชาวญี่ปุ่นแท้ อาบน้ำแร่ออนเซ็น 3 คืนเต็ม
 • บนตรงไม่ต้องแวะเปลี่ยนเครื่องพร้อมสะสมไมล์กับการบินไทยได้ 50 %

Continue reading “ทัวร์ฮอกไกโด เทศกาลน้ำแข็ง Hyobaku Matsuri ทัวร์ญี่ปุ่น ขึ้นกระเช้าฮาโกดาเตะ ขี่สโนว์โมบิล อาบน้ำแร่ออนเซ็น การบินไทย” »

แพคเกจทัวร์: ทัวร์ซัปโปโร, ทัวร์ฮอกไกโด, ทัวร์ฮาโกดาเตะ, ทัวร์โอตารุ | Comments Off on ทัวร์ฮอกไกโด เทศกาลน้ำแข็ง Hyobaku Matsuri ทัวร์ญี่ปุ่น ขึ้นกระเช้าฮาโกดาเตะ ขี่สโนว์โมบิล อาบน้ำแร่ออนเซ็น การบินไทย
January 7th, 2013

 • ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ อาบน้ำแร่ออนเซ็น
 • สัมผัสปุยขาวและความหนาวเย็นของหิมะพร้อมสนุกสนานกับการเล่นหิมะ ณ ลานสกีฟูจิ
 • ช้อปปิ้งจุใจในแหล่งช้อปปิ้งชื่อดัง อาทิ ชินจุกุ, โกเทมบะ เอ้าท์เล็ต, พาเล็ตทาวน์โอไดบะ
 • เที่ยวชมแลนด์มาร์คแห่งใหม่ใจกลางกรุงโตเกียว ณ โตเกียวสกายทรี
 • ล่องเรือชมทัศนียภาพอันงดงามที่ทะเลสาบอาชิ, ชิมไข่ดำที่ หุบเขาโอวาคุดานิ
 • นมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองคำอันศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดอาซะกุซ่า
 • ขาปูยักษ์อันเลื่องชื่อ พร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด
 • เอร็ดอร่อยกับสตรอเบอร์รี่สด ๆ จากต้นแบบไม่อั้น

Continue reading “ทัวร์ญี่ปุ่น 12 – 17, 19 – 24 กุมภาพันธ์, 26 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2556 อาบน้ำแร่ออนเซ็น เล่นหิมะ ภูเขาไฟฟูจิ ฤดูหนาว ช้อปปิ้งโตเกียว การบินไทย” »

แพคเกจทัวร์: ทัวร์คันโต, ทัวร์จูบุ, ทัวร์ภูเขาไฟฟูจิ, ทัวร์ฮาโกเน่, ทัวร์โตเกียว | Comments Off on ทัวร์ญี่ปุ่น 12 – 17, 19 – 24 กุมภาพันธ์, 26 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2556 อาบน้ำแร่ออนเซ็น เล่นหิมะ ภูเขาไฟฟูจิ ฤดูหนาว ช้อปปิ้งโตเกียว การบินไทย
January 5th, 2013

เที่ยวชมงานประติมากรรมน้ำแข็งระดับโลก SAPPORO SNOW FESTIVAL 2013 ณ โอโดริปาร์ค
สัมผัสการ อาบน้ำแร่ออนเซ็น แบบชาวญี่ปุ่นแท้ๆ ถึง 2 คืนเต็ม
อิ่มอร่อยกับมื้อพิเศษ บุฟเฟ่ต์ปู 3 ชนิด แบบไม่อั้นพร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด
เที่ยวชมความรู้เกี่ยวกับธารน้ำแข็งพร้อมสัมผัสประสบการณ์นั่งเรือตัดน้ำแข็ง ณ พิพิธภัณฑ์ธารน้ำแข็งโอโฮกสึคุ
เทียวชมสวนสัตว์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในญี่ปุ่น สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า
เที่ยวชมเมืองเก่าที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของฮอกไกโด ณ เมืองโอตารุ
สนุกและเพลิดเพลินไปกับตัวการ์ตูนโดราเอม่อน ที่ โดราเอม่อนสกายพาร์ค
เที่ยวชมความงดงามของปราสาทโอซาก้า พร้อมเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ง ณ ชินไซบาชิ

Continue reading “ทัวร์ญี่ปุ่น 2-7 กุมภาพันธ์ 2556 SAPPORO SNOW FESTIVAL 2013 เรือตัดน้ำแข็ง Icebreaker โตเกียวสกายทรี” »

แพคเกจทัวร์: ทัวร์คันโต, ทัวร์คันไซ, ทัวร์ซัปโปโร, ทัวร์ฮอกไกโด, ทัวร์โตเกียว, ทัวร์โอซาก้า, ทัวร์โอตารุ | Comments Off on ทัวร์ญี่ปุ่น 2-7 กุมภาพันธ์ 2556 SAPPORO SNOW FESTIVAL 2013 เรือตัดน้ำแข็ง Icebreaker โตเกียวสกายทรี
January 5th, 2013

สัมผัสการ อาบน้ำแร่ออนเซ็น แบบชาวญี่ปุ่นแท้ ๆ ถึง 2 คืนเต็ม
เที่ยวชมงานประติมากรรมน้ำแข็งระดับโลก SAPPORO SNOW FESTIVAL 2013 ณ โอโดริปาร์ค
ช้อปปิ้ง ณ ชินไซบาชิ เที่ยวชมความงดงามของ ปราสาทโอซาก้า
สนุกและเพลิดเพลินไปกับตัวการ์ตูนโดราเอม่อน ที่ โดราเอม่อนสกายพาร์ค
เที่ยวชมความรู้เกี่ยวกับธารน้ำแข็งพร้อมสัมผัสประสบการณ์นั่ง เรือตัดน้ำแข็ง ณ พิพิธภัณฑ์ธารน้ำแข็งโอโฮกสึคุ
เที่ยวชมเมืองเก่าที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของฮอกไกโด ณ เมืองโอตารุ
เทียวชมสวนสัตว์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในญี่ปุ่น สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า
อิ่มอร่อยกับมื้อพิเศษ บุฟเฟ่ต์ปู 3 ชนิด แบบไม่อั้นพร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด

Continue reading “ทัวร์ญี่ปุ่น 5-10 กุมภาพันธ์ 2556 Sapporo Snow Festival 2013 เรือตัดน้ำแข็ง Icebreaker โตเกียวสกายทรี โอซาก้า” »

แพคเกจทัวร์: ทัวร์คันโต, ทัวร์คันไซ, ทัวร์ซัปโปโร, ทัวร์ฮอกไกโด, ทัวร์โตเกียว, ทัวร์โอซาก้า, ทัวร์โอตารุ | Comments Off on ทัวร์ญี่ปุ่น 5-10 กุมภาพันธ์ 2556 Sapporo Snow Festival 2013 เรือตัดน้ำแข็ง Icebreaker โตเกียวสกายทรี โอซาก้า
 • เปิดจันทร์-ศุกร์ (8.30-17.30)

 • แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น

 • ปฏิทินวันหยุดประจำปี 2559

 • ทัวร์ต่างประเทศ

 • RSS ทัวร์ต่างประเทศ

 •