November 10th, 2010

ทัวร์ญี่ปุ่น 5 ดาว สำหรับครอบครัวมีระดับ Private 7 วัน 6 คืน 4 ท่าน ท่านละ 149,000 บาท.- ฟรี ! เด็ก 1 ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม โรงแรม 5 ดาว อาหาร 5 ดาว

 • วันแรก กรุงเทพฯ – โตเกียว (นาริตะ) เดินทางเวลากลางคืน พักค้างแรมบนเครื่องบิน
 • วันที่สอง นาริตะ – สวนสนุกโตเกียวดิสนีย์แลนด์ (เต็มวัน) Hilton Tokyo Bay Hotel Disney Resort 5 ดาว
 • วันที่สาม นาริตะ – สวนสนุกโตเกียวดิสนีย์ซี (เต็มวัน) – ช้อปปิ้งชินจูกุ Hyatt Regency Hotel 5 ดาว
 • วันที่สี่ โตเกียว – อาซากุซะ – โอไดบะ – โอเอโดะโมโนตาการิ ออนเซ็น – โตโยต้าเมก้าเว็ป – ช้อปปิ้งวีนัสฟอร์ท – ซันไชน์ ซิตี้ & นัมจะทาวน์(เมืองแห่งเกี๊ยวซ่าและไอศครีม) Hyatt Regency Hotel 5 ดาว
 • วันที่ห้า โตเกียว – ชินคันเซน – เกียวโต – คิงคะคุจิ – วัดคิโยมิซึ – โอซาก้า Swissotel Nankai Hotel Osaka 5 ดาว
 • วันที่หก โอซาก้า – ยูนิเวิร์ดแซล สตูดิโอ ออฟเจแปน – ช้อปปิ้งนัมบะ โดทงโบริ&ชินไชบาชิ – พิเศษเมนูขาปูยักษ์ คานิโดราคุ Swissotel Nankai Hotel Osaka 5 ดาว
 • วันสุดท้าย โอซาก้า – พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำโอซาก้า – ริงกูเอาท์เลต – เดินทางกลับประเทศไทย

Continue reading “ทัวร์ญี่ปุ่น 5 ดาว ทัวร์โตเกียว ทัวร์โอซาก้า สำหรับครอบครัวมีระดับ” »

แพคเกจทัวร์: ทัวร์เกียวโต, ทัวร์โตเกียว, ทัวร์โอซาก้า | Comments Off on ทัวร์ญี่ปุ่น 5 ดาว ทัวร์โตเกียว ทัวร์โอซาก้า สำหรับครอบครัวมีระดับ
November 10th, 2010

ทัวร์ญี่ปุ่น 5 ดาว ทัวร์ทาคายาม่า เที่ยวทาคายาม่า Private 6 วัน 5 คืน 4 ท่าน ท่านละ 159,000 บาท.-

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น 5 ดาว โรงแรม 5 ดาว อาหาร 5 ดาว

 • วันแรก กรุงเทพฯ – ทัวร์นาโกยา ( เดินทางเวลากลางคืน ) พักค้างแรมบนเครื่องบิน
 • วันที่สอง ทัวร์นาโกยา – ทัวร์ทาคายามา – หมู่บ้านพื้นเมืองฮิดะ – ทาคายาม่าจินยะ – ย่านเมืองเก่า ซันมาชิซูจิ Takayama Associa Rosort 5 ดาว+
 • วันที่สาม ทัวร์ทาคายามา (ตลาดเช้า) – พิพิธภัณฑ์รถลาก – ทัวร์ชิราคาวา – ทัวร์นาโกยา – ซาคาเอะ Nagoya Marriott Associa 5 ดาว+
 • วันที่สี่ ทัวร์นาโกยา – ทัวร์เกียวโต – ใส่ชุดกิโมโน – เรียนพิธีการชงชา – วัดคิโยมิซึ – วัดคิงคะคุจิ – ชมการแสดงเกอิชาแห่งเมืองเกียวโต – ออนเซ็น Japanese Ryokan 5 ดาว+
 • วันที่ห้า ทัวร์เกียวโต – ทัวร์นาโกยา – เมจิมูระ – นากาชิมา เอาท์เลต – สวนดอกไม้นะบานาโนซาโต้ Centrair Hotel 5 ดาว+
 • วันสุดท้าย นาโกยา – สนามบินเซ็นแทร์ (นาโกยา) – เดินทางกลับประเทศไทย

Continue reading “ทัวร์ญี่ปุ่น 5 ดาว ทัวร์ทาคายาม่า เที่ยวทาคายาม่า 6 วัน 5 คืน” »

แพคเกจทัวร์: ทัวร์ชิราคาวาโกะ, ทัวร์ทาคายาม่า, ทัวร์นาโงย่า, ทัวร์เกียวโต | Comments Off on ทัวร์ญี่ปุ่น 5 ดาว ทัวร์ทาคายาม่า เที่ยวทาคายาม่า 6 วัน 5 คืน
November 10th, 2010


ทัวร์ญี่ปุ่น 5 ดาว ทัวร์เกียวโต Private 6 วัน 5 คืน 4 ท่าน ท่านละ 175,000 บาท.

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น 5 ดาว โรงแรม 5 ดาว อาหาร 5 ดาว

 • วันแรก กรุงเทพฯ – ทัวร์โอซาก้า ( เดินทางเวลากลางคืน ) พักค้างแรมบนเครื่องบิน
 • วันที่สอง ทัวร์โอซาก้า – ทัวร์เกียวโต – ใส่ชุดกิโมโน – เรียนพิธีการชงชา – ศาลเจ้าเฮอัน – คิโยมิซึ Japanese Ryokan 5 ดาว+
 • วันที่สาม ทัวร์เกียวโต – อาราชิยามะ – ล่องเรือแม่น้ำโอสึ – สะพานโทเกซึเคียว – สวนป่าไผ่ – วัดเทนริวจิ – รถไฟสายโรแมนติค – ชมการแสดงเกอิชาแห่งเมืองเกียวโต – ออนเซ็น Japanese Ryokan 5 ดาว+
 • วันที่สี่ ทัวร์เกียวโต – ทัวร์โกเบ – ปราสาทฮิเมจิ – ชมวิวสะพานอากาซิไคเคียว – หอไมโกะ – เที่ยวโกเบ – โกเบไชน่าทาวน์ – พร้อมรับประทานอาหารอิตาเลียน เสริฟ์พร้อมไวน์ชั้นเยี่ยม บนเรือ Liminous Kobe Hotel Okura Kobe 5 ดาว+
 • วันที่ห้า ทัวร์โกเบ – ทัวร์โอซาก้า – พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำโอซาก้า – นัมบะ โดทงโบริ The Ritz-Carlton Osaka 5 ดาว+
 • วันสุดท้าย ทัวร์โอซาก้า – ทัวร์นารา – วัดโทไดจิ – สวนสาธารณะนารา – ริงกุเอาท์เล็ต – เดินทางกลับประเทศไทย

Continue reading “ทัวร์ญี่ปุ่น 5 ดาว ทัวร์เกียวโต โรงแรม 5 ดาว อาหาร 5 ดาว 6 วัน” »

แพคเกจทัวร์: ทัวร์นารา, ทัวร์เกียวโต, ทัวร์โกเบ, ทัวร์โอซาก้า | Comments Off on ทัวร์ญี่ปุ่น 5 ดาว ทัวร์เกียวโต โรงแรม 5 ดาว อาหาร 5 ดาว 6 วัน
November 10th, 2010


ทัวร์ญี่ปุ่น 5 ดาว ทัวร์ฮอกไกโด กรุ๊ป Private ส่วนตัว 7 วัน 6 คืน 4 ท่าน ท่านละ 177,000 บาท.-

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น 5 ดาว โรงแรม 5 ดาว อาหาร 5 ดาว

 • วันแรก กรุงเทพฯ – ทัวร์นาโกยา ( เดินทางเวลากลางคืน ) พักค้างแรมบนเครื่องบิน
 • วันที่สอง นาโกยา (บินภายใน) – ทัวร์ฮอกไกโด – ทัวร์ซัปโปโร – หอนาฬิกาโบราณ – สวนโอโดริ – ซัปโปโรทาวเวอร์
 • JR Tower Hotel Nikko Sapporo 5 ดาว
 • วันที่สาม ทัวร์ซัปโปโร – โอตารุ – โรงงานเป่าแก้วพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – คลองโอตารุ – ทัวร์ซัปโปโร – โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะชิโรอิโคอิบิโตะพาร์ค – โรงเบียร์ซัปโปโร – ซูซูกิโนะ JR Tower Hotel Nikko Sapporo 5 ดาว
 • วันที่สี่ ทัวร์ซัปโปโร – อาซาฮิคาว่า – พิพิธภัณฑ์เกร็ดหิมะ – ฟูราโน่ – ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ โทมิตะฟาร์ม New Furano Prince Hotel 5 ดาว
 • วันที่ห้า ฟูราโน่ – โนโบริเบ็ทสึ – หมู่บ้านไอนุโนโบริเบ็ทสึ – ฟาร์มหมีชิราโออิ – จิโกกุดานิ Noboribetsu Takinoya (Ryokan) 5 ดาว+
 • วันที่หก โนโบริเบ็ทสึ – ทะเลสาปโทยะ – ยอดเขาโชวะ – ภูเขาไฟอุสุ – ทะเลสาปโอนุมะ – ทัวร์ฮาโกดาเตะ – ชมวิวจากยอดเขาฮาโกดาเตะ La Vista Hakodate Bay 5 ดาว
 • วันสุดท้าย ฮาโกดาเตะ – ตลาดปลาฮาโกดาเตะ – ป้อมโกะเรียวคะขุ – สนามบินฮาโกดาเตะ (บินภายใน) – ฮาเนดะ – สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ

Continue reading “ทัวร์ญี่ปุ่น 5 ดาว ทัวร์ฮอกไกโด เที่ยวฮอกไกโด โรงแรม 5 ดาว อาหาร 5 ดาว 7 วัน” »

แพคเกจทัวร์: ทัวร์ซัปโปโร, ทัวร์ฟุราโน, ทัวร์ฮอกไกโด, ทัวร์ฮาโกดาเตะ, ทัวร์โอตารุ | Comments Off on ทัวร์ญี่ปุ่น 5 ดาว ทัวร์ฮอกไกโด เที่ยวฮอกไกโด โรงแรม 5 ดาว อาหาร 5 ดาว 7 วัน
 • เปิดจันทร์-ศุกร์ (8.30-17.30)

 • แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น

 • ปฏิทินวันหยุดประจำปี 2559

 • ทัวร์ต่างประเทศ

 • RSS ทัวร์ต่างประเทศ

 •