August 31st, 2013

ชมความสวยงามยิ่งใหญ่ของปราสาทที่สวยที่สุดแห่ง 1 ในญี่ปุ่นที่ ปราสาทฮิเมะจิ

เที่ยวเมืองสงครามโลกฮิโรชิม่า พร้อมสักการะศาลเจ้ากลางน้ำ ศาลเจ้าอิทสึกุชิม่า

ชมอัศจรรย์ของทะเลทรายแห่งเดียวในประเทศญี่ปุ่น ณ ลานทรายโทตโตริ

เที่ยวชมถนนสายดัง ถนนเกะ เกะ เกะ โนะ คิทาโร่ พร้อมถ่ายรูปกับเหล่าตัวการ์ตูน

เยี่ยมชมและเรียนรู้วิธีการเลี้ยงม้าหรือจะทดลองขี่ม้า ที่ DAISEN RIDING CENTER [รวมในค่าทัวร์]

ชมความสวยงามของดอกไม้นานาพรรณ ณ สวนดอกไม้ฮานาไคโระ

ช้อปปิ้งจุใจในแหล่งช้อปปิ้งชื่อดังของเมื่องโอซาก้า ชินไซบาชิ, จัสโก้อิออน

ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ อาบน้ำแร่ออนเซ็น

Continue reading “ทัวร์ญี่ปุ่น ฮิโรชิม่า ปราสาทฮิเมะจิ มิยาจิม่า 1 – 6, 8 – 13, 24 – 29 ตุลาคม, 30 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2556 โทตโตริ ช้อปปิ้งชินไซบาชิ อาบน้ำแร่ออนเซ็น สายการบินเจแปนแอร์ไลน์” »

แพคเกจทัวร์: ทัวร์คันไซ, ทัวร์ชูโงะกุ, ทัวร์ฮิโรชิม่า, ทัวร์โอซาก้า | Comments Off on ทัวร์ญี่ปุ่น ฮิโรชิม่า ปราสาทฮิเมะจิ มิยาจิม่า 1 – 6, 8 – 13, 24 – 29 ตุลาคม, 30 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2556 โทตโตริ ช้อปปิ้งชินไซบาชิ อาบน้ำแร่ออนเซ็น สายการบินเจแปนแอร์ไลน์
December 16th, 2010


ทัวร์ญี่ปุ่น – ทัวร์คิวชู – ทัวร์ฟุคุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – ย่านเทนจิน-คุมาโมโต้ – ปราสาทคุมาโมโต้-สวนซุยเซนจิ-นั่งกระเช้าไฟฟ้า-ภูเขาไฟอะโสะ-เบปปุ-บ่อน้ำแร่จิโคกุ-อาบทรายร้อน-อาบน้ำแร่ออนเซ็น-เรือเฟอร์รี่ สู่เมืองโทคุยาม่า-สะพานไม้คินไตเคียว -ฮิโรชิม่า- ปราสาทฮิโรชิม่า-อะตอมมิคบอมบ์โดม และ พิธภัณฑ์สงคราม-นั่งเรือเฟอร์รี่ ข้ามฟากสู่ เกาะมิยาจิม่า-อิทสึคุชิม่า-คุราชิกิ-คลองคุราชิกิ-โอคายาม่า-ปราสาทฮิเมจิ -ทัวร์โกเบ-สวนเมอริเคน-ฮาร์บอร์แลนด์-หอคอยโกเบ -ทัวร์โอซาก้า-ปราสาทโอซาก้า – ช้อปปิ้ง-สนามบินคันไซ

Loft มีความยินดีอย่างยิ่งในการนำเสนอโปรแกรมพิเศษต้อนรับทุกท่านกับสถานที่หลากหลายในโปรแกรม นับว่าเที่ยวครั้งเดียวได้ครบทุกรสชาติ สุดคุ้ม

Continue reading “ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์คิวชู ทัวร์โอซาก้า อาบน้ำแร่ ออนเซ็น อาบทรายร้อน สะพานไม้คินไตเคียว 7 วัน การบินไทย TG” »

สถานที่ท่องเที่ยว: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
แพคเกจทัวร์: ทัวร์คิวชู, ทัวร์คุมาโมโต้, ทัวร์คุราชิกิ, ทัวร์ฟุคุโอกะ, ทัวร์ฮิโรชิม่า, ทัวร์เบปปุ, ทัวร์โกเบ, ทัวร์โอคายาม่า, ทัวร์โอซาก้า | Comments Off on ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์คิวชู ทัวร์โอซาก้า อาบน้ำแร่ ออนเซ็น อาบทรายร้อน สะพานไม้คินไตเคียว 7 วัน การบินไทย TG
  • เปิดจันทร์-ศุกร์ (8.30-17.30)

  • แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น

  • ปฏิทินวันหยุดประจำปี 2559

  • ทัวร์ต่างประเทศ

  • RSS ทัวร์ต่างประเทศ

  •