June 20th, 2013

ทัวร์เกียวโต วัดคินคะคุจิ หรือวัดปราสาททอง ซึ่งในปี ค.ศ.1994 ได้รับการยอมรับให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของญี่ปุ่น ชมความงดงามของตัวปราสาท 3 ชั้นสีทองที่ตั้งตระหง่านอยู่ในสระน้ำที่มีการจัดสวนแบบลัทธิเซน

ทัวร์โตเกียว วัดอาซะกุซ่า วัดที่เก่าแก่ที่สุดในโตเกียว ภายในประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมทองคำที่ชาวญี่ปุ่นนิยมมาสักการะบูชา และพากันมาเที่ยวชมความยิ่งใหญ่ของโคมไฟขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตร

ทัวร์ภูเขาไฟฟูจิ ภูเขาไฟศักดิ์สิทธิ์ และสวยงามจนได้รับการยกย่องว่าเป็นภูเขาไฟที่สวยที่สุดในโลก มีความสูงประมาณ 3,776 เมตร

Continue reading “ทัวร์ญี่ปุ่น วันแม่ 2556 ทัวร์โอซาก้า ทัวร์เกียวโต ทัวร์ภูเขาไฟฟูจิ ทัวร์โตเกียว โตเกียวดิสนีย์แลนด์ 6 วัน 4 คืน” »

แพคเกจทัวร์: ทัวร์คันโต, ทัวร์คันไซ, ทัวร์จูบุ, ทัวร์ฮามามัตสึ, ทัวร์เกียวโต, ทัวร์โตเกียว, ทัวร์โอซาก้า | Comments Off on ทัวร์ญี่ปุ่น วันแม่ 2556 ทัวร์โอซาก้า ทัวร์เกียวโต ทัวร์ภูเขาไฟฟูจิ ทัวร์โตเกียว โตเกียวดิสนีย์แลนด์ 6 วัน 4 คืน
June 20th, 2013

ทัวร์โตเกียว วัดอาซะกุซ่า วัดที่เก่าแก่ที่สุดในโตเกียว ภายในประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมทองคำที่ชาวญี่ปุ่นนิยมมาสักการะบูชา และพากันมาเที่ยวชมความยิ่งใหญ่ของโคมไฟขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตร

ทัวร์เกียวโต วัดคินคะคุจิ หรือวัดปราสาททอง ซึ่งในปี ค.ศ.1994 ได้รับการยอมรับให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของญี่ปุ่น ชมความงดงามของตัวปราสาท 3 ชั้นสีทองที่ตั้งตระหง่านอยู่ในสระน้ำที่มีการจัดสวนแบบลัทธิเซน

ทัวร์ภูเขาไฟฟูจิ ภูเขาไฟศักดิ์สิทธิ์ และสวยงามจนได้รับการยกย่องว่าเป็นภูเขาไฟที่สวยที่สุดในโลก มีความสูงประมาณ 3,776 เมตร

Continue reading “ทัวร์ญี่ปุ่น สิงหาคม 2556 ทัวร์โอซาก้า ทัวร์เกียวโต ทัวร์ภูเขาไฟฟูจิ ทัวร์โตเกียว โตเกียวดิสนีย์แลนด์ 6 วัน 4 คืน” »

แพคเกจทัวร์: ทัวร์คันโต, ทัวร์คันไซ, ทัวร์จูบุ, ทัวร์ฮามามัตสึ, ทัวร์เกียวโต, ทัวร์โตเกียว, ทัวร์โอซาก้า | Comments Off on ทัวร์ญี่ปุ่น สิงหาคม 2556 ทัวร์โอซาก้า ทัวร์เกียวโต ทัวร์ภูเขาไฟฟูจิ ทัวร์โตเกียว โตเกียวดิสนีย์แลนด์ 6 วัน 4 คืน
October 14th, 2010


เที่ยวญี่ปุ่น เที่ยวโอซาก้า ย้อนรอยเมืองเก่ามรดกโลก เที่ยวเกียวโต เที่ยวนารา ชม ศาลาทองคินคาคุจิ วัดคิโยมิสึ และวัดโทไดจิ นั่งรถไฟหัวกระสุน สัมผัสความเร็วกว่า 240 กม./ชม. กับหนึ่งในไฮเทคโนโลยี ชมวิวภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 อย่างใกล้ชิด ล่องเรือโจรสลัด ชมความงามของวิวทิวทัศน์ใน ทะเลสาบอาชิ หุบเขาโอวาคุดานิ ชิมไข่ดำ 1 ฟองอายุยืนยาวเพิ่มอีก 7 ปี เที่ยววัดอาซะกุซ่า สักการะเจ้าแม่กวนอิมที่เคารพของชาวญี่ปุ่น

 • DAY 1: กรุงเทพฯ – เที่ยวโอซาก้า
 • DAY 2: สนามบินคันไซ เที่ยวโอซาก้า – นารา – วัดโทไดจิ – เกียวโต – ศาลาทอง – วัดคิโยมิสึ – ฮามามัตสึ
 • DAY 3: ฮามามัตสึ – พิพิธภัณฑ์เครื่องดนตรี – โอชิโนะ ฮัคไค – ศาลเจ้าฟูจิเซ็นเก็น – ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 – โกเท็มบะเอ้าต์เล็ท – อาบออนเซ็นเพื่อสุขภาพ
 • DAY 4: วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลัดทะเลสาบอาชิ – นั่งรถขึ้น หุบเขาโอวาคุดานิ – รถไฟชินคันเซ็น – โตเกียว – ช้อปปิ้ง ย่านชินจูกุ
 • DAY 5: เที่ยวโตเกียว – วัดอาซะกุซ่า – ศาลเจ้าเมจิ – ช้อปปิ้ง ฮาราจูกุ – สนามบินฮาเนดะ
 • DAY 6: สนามบินฮาเนดะ – กรุงเทพฯ

Continue reading “เที่ยวญี่ปุ่น เที่ยวโอซาก้า เที่ยวเกียวโต เที่ยวนารา เที่ยวโตเกียว 6 วัน บินกลางวัน” »

แพคเกจทัวร์: ทัวร์นารา, ทัวร์ฮามามัตสึ, ทัวร์เกียวโต, ทัวร์โตเกียว, ทัวร์โอซาก้า | Comments Off on เที่ยวญี่ปุ่น เที่ยวโอซาก้า เที่ยวเกียวโต เที่ยวนารา เที่ยวโตเกียว 6 วัน บินกลางวัน
October 13th, 2010


เที่ยวญี่ปุ่น เที่ยวโอซาก้า ย้อนรอยเมืองเก่ามรดกโลก เที่ยวเกียวโต เที่ยวนารา ชม ศาลาทองคินคาคุจิ วัดคิโยมิสึ และวัดโทไดจิ รถไฟหัวกระสุน สัมผัสความเร็วกว่า 240 กม./ชม. กับหนึ่งในไฮเทคโนโลยี ชมวิวภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 อย่างใกล้ชิด ล่องเรือโจรสลัด ชมความงามของวิวทิวทัศน์ในทะเลสาบอาชิ หุบเขาโอวาคุดานิ ชิมไข่ดำ 1 ฟองอายุยืนยาวเพิ่มอีก 7 ปี เที่ยววัดอาซะกุซ่า สักการะเจ้าแม่กวนอิมที่เคารพของชาวญี่ปุ่น อาบน้ำแร่ออนเซ็นเพื่อสุขภาพ ฟูจิ ออนเซ็นธรรมชาติ ไหล่ภูเขาไฟฟูจิ เที่ยวโตเกียว พักโรงแรม 4 ดาว ในเมือง รับประทานอาหาร เมนูขึ้นชื่อ อิ่มไม่อั้นกับ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ พร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง เนื้อ หมู ไก่ ชาบู ชาบู สไตล์ญี่ปุ่นแท้ๆ ราเมน ต้นตำรับแท้แบบญี่ปุ่น

 • DAY 1: กรุงเทพฯ – โอซาก้า
 • DAY 2: โอซาก้า – นารา – วัดโทไดจิ – เกียวโต – ศาลาทอง – วัดน้ำใส – ฮามามัตสึ
 • DAY 3: ฮามามัตสึ – พิพิธภัณฑ์เครื่องดนตรี – โอชิโนะฮัคไค – ศาลเจ้าฟูจิเซ็นเก็น – ภูเขาไฟฟูจิ – โกเท็มบะเอาท์เล็ต – อาบออนเซ็น
 • DAY 4: ล่องเรือทะเลสาบอาชิ – หุบเขาโอวาคุดานิ – ชินคันเซ็นโตเกียว – ช้อปปิ้ง
 • DAY 5: วัดอาซะกุซ่า – ศาลเจ้าเมจิฮาราจูกุ – ฮาเนดะ
 • DAY 6: ฮาเนดะ – กรุงเทพฯ

Continue reading “เที่ยวญี่ปุ่น เที่ยวโอซาก้า เที่ยวเกียวโต เที่ยวนารา เที่ยวโตเกียว 6 วัน” »

แพคเกจทัวร์: ทัวร์นารา, ทัวร์ฮามามัตสึ, ทัวร์เกียวโต, ทัวร์โตเกียว, ทัวร์โอซาก้า | Comments Off on เที่ยวญี่ปุ่น เที่ยวโอซาก้า เที่ยวเกียวโต เที่ยวนารา เที่ยวโตเกียว 6 วัน
October 13th, 2010


เที่ยวญี่ปุ่น เที่ยวโอซาก้า ย้อนรอยเมืองเก่ามรดกโลก เที่ยวเกียวโต เที่ยวนารา ชม ศาลาทองคินคาคุจิ วัดคิโยมิสึ และวัดโทไดจิ ล่องเรือยะกะตะในแม่น้ำสายยาวชมบรรยากาศที่ขนาบข้างด้วยหมู่แมกได้นานาพันธุ์ รถไฟหัวกระสุน สัมผัสความเร็วกว่า 240 กม./ชม. กับหนึ่งในไฮเทคโนโลยี ชมวิวภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 อย่างใกล้ชิด ล่องเรือโจรสลัด ชมความงามของวิวทิวทัศน์ในทะเลสาบอาชิ หุบเขาโอวาคุดานิ ชิมไข่ดำ 1 ฟองอายุยืนยาวเพิ่มอีก 7 ปี เที่ยวโตเกียวดิสนีย์แลนด์ อาบน้ำแร่ออนเซ็นเพื่อสุขภาพ ฟูจิ ออนเซ็นธรรมชาติ ไหล่ภูเขาไฟฟูจิ เที่ยวโตเกียว พักโรงแรม 4 ดาว ใกล้สถานีรถไฟ รับประทานอาหาร เมนูขึ้นชื่อ อิ่มไม่อั้นกับ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ พร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง เนื้อ หมู ไก่ ชาบู ชาบู สไตล์ญี่ปุ่นแท้ๆ และ ผัก ผลไม้ ขนม

 • DAY 1: กรุงเทพฯ – โอซาก้า
 • DAY 2: โอซาก้า – นารา – วัดโทไดจิ – เกียวโต – ศาลาทอง – วัดน้ำใส –ชินคันเซ็น-ฮามามัตสึ
 • DAY 3: เกียวโต – เอะนะเคียว – ล่องเรือยะกะตะ – ถนนสายประวัติศาสตร์นะกะเซ็นโด
 • DAY 4: เอะนะเคียว – ฟูจิชั้น 5 บ่อน้ำศักดิ์สิทธ์ – ศาลเจ้าฟูจิเซ็นเก็น – อาบออนเซ็น
 • DAY 5: ล่องเรือทะเลสาบอาชิ – หุบเขาโอวาคุดานิ – ชินคันเซ็น – โตเกียว – ช้อปปิ้ง
 • DAY 6: อิสระตามอัธยาศัย
 • DAY 7: โตเกียว – อาซะกุซ่า – ห้างอิออน – กรุงเทพฯ

Continue reading “เที่ยวญี่ปุ่น เที่ยวโอซาก้า เที่ยวเกียวโต เที่ยวนารา เที่ยวโตเกียว 7 วัน” »

 • เปิดจันทร์-ศุกร์ (8.30-17.30)

 • แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น

 • ปฏิทินวันหยุดประจำปี 2559

 • ทัวร์ต่างประเทศ

 • RSS ทัวร์ต่างประเทศ

 •