October 26th, 2010


เที่ยวโตเกียว พระราชวังอิมพีเรียล สถานที่ประทับขององค์สมเด็จพระจักรพรรดิ์ของประเทศญี่ปุ่น วัดอาซากุซะ วัดที่ได้ชื่อว่าเป็นวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์ และได้รับความเคารพนับถือมากที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมที่ศักดิ์สิทธิ์ ชินจูกุ โตเกียวดิสนีย์แลนด์ คาวาคุจิโกะ ภูเขาไฟฟูจิ มัตสึโมโต้ ปราสาทมัตสุโมโต้ สร้างในปี 1504 เป็น 1 ใน 5 ปราสาทของญี่ปุ่น ซึ่งรอดพ้นจากเพลิงและการทำลายของศึกสงครามมาได้จนปัจจุบัน ผนังที่ทาสีดำสนิททำให้มีฉายาว่า “ปราสาทอีกา” เจแปนแอลป์ เส้นทางท่องเที่ยวคลาสสิคที่ท่านจะประทับใจไม่รู้ลืม คานาซาว่า วัดเอเฮย์จิ โอซาก้า ชินไซบาชิ

Continue reading “เที่ยวญี่ปุ่น เที่ยวโตเกียว โอซาก้า ปราสาทมัตสึโมโต้ (ปราสาทอีกา) เจแปนแอลป์ การบินไทย TG” »

แพคเกจทัวร์: ทัวร์คานาซาว่า, ทัวร์ภูเขาไฟฟูจิ, ทัวร์มัตสึโมโต้, ทัวร์โตเกียว, ทัวร์โอซาก้า | Comments Off on เที่ยวญี่ปุ่น เที่ยวโตเกียว โอซาก้า ปราสาทมัตสึโมโต้ (ปราสาทอีกา) เจแปนแอลป์ การบินไทย TG
  • เปิดจันทร์-ศุกร์ (8.30-17.30)

  • แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น

  • ปฏิทินวันหยุดประจำปี 2559

  • ทัวร์ต่างประเทศ

  • RSS ทัวร์ต่างประเทศ

  •