October 26th, 2010


เที่ยวนิกโก้ เซ็นได ใบไม้เปลี่ยนสี วนอุทยานแห่งชาตินิกโก้ ศาลเจ้าโทโชกุ คินุกาว่า โมมิจิไลน์ หมู่บ้านโออุจิจุคุ คิตะคาตะ ทะเลสาบห้าสี ดาเกะออนเซ็น ภูเขาไฟซาโอะ เซ็นได ยามาเดระ วัดบันไดพันขั้น นาริตะ

 • ชมความงดงามของใบไม้เปลี่ยนสี เฉดสีมากมายที่กำหนดโดยธรรมชาติเพียงปีละครั้งของภูมิภาคโตโฮขุ
 • เที่ยวนิกโก้ ชมศาลเจ้าโทโชกุ ศาลเจ้าประจำตระกูลโทกุงาวะ วิจิตรตระการตา กับประตูโยเมมง
 • สัมผัสวัฒนธรรมสมัยเอโดะ ณ หมู่บ้านโออุจิจุคุ บรรยากาศเก่าๆที่หาชมได้ยาก
 • รับประทาน ราเม็งแห่งคิตะคาตะ เอกลักษณ์เฉพาะตัว เนื้อแน่นเส้นหนาและแบน พร้อมน้ำซุปอร่อยมิรู้ลืม
 • สนุกกับกิจกรรม วาดตุ๊กตาโคเคชิ ตุ๊กตาไม้โบราณของภูมิภาคโทโฮคุ
 • ชมสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และมีชื่อเสียงที่สุดของโทโฮคุ วัดบันไดพันขั้น เราท้าให้คุณลอง
 • สนุกสนานกับการเลือกเก็บผลแอปเปิ้ลสดๆ จากต้น กรอบหวานรับประกันความอร่อย
 • ล่องเรือในแม่น้ำโมกามิ แม่น้ำที่ที่ไหลจากทิศใต้ไปสู่ทิศเหนือ
 • เดินทางด้วยรถไฟหัวกระสุน จากเซ็นไดถึงโตเกียวนานร่วม 1 ชั่วโมง

Continue reading “เที่ยวนิกโก้ เซ็นได ใบไม้เปลี่ยนสี ภูเขาไฟซาโอะ ดาเกะออนเซ็น วัดบันไดพันขั้น ทะเลสาบห้าสี” »

แพคเกจทัวร์: ทัวร์คินุกาว่า, ทัวร์นิกโก้, ทัวร์เซ็นได, ทัวร์โตเกียว | Comments Off on เที่ยวนิกโก้ เซ็นได ใบไม้เปลี่ยนสี ภูเขาไฟซาโอะ ดาเกะออนเซ็น วัดบันไดพันขั้น ทะเลสาบห้าสี
 • เปิดจันทร์-ศุกร์ (8.30-17.30)

 • แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น

 • ปฏิทินวันหยุดประจำปี 2559

 • ทัวร์ต่างประเทศ

 • RSS ทัวร์ต่างประเทศ

 •