December 16th, 2010


ทัวร์ญี่ปุ่น – ทัวร์โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า – สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ -ทัวร์โกเบ-ทัวร์นารา – วัดโทไดจิ-ทัวร์เกียวโต- ปราสาททองคินคะคุจิ-วัดคิโยมิสึ-รถไฟด่วนชินคันเซ็น –ทะเลสาบฮามานะ-ไร่สตรอเบอรี่- วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลัดทะเลสาบอาชิ –หุบเขาโอวาคุดานิ –โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท- อาบน้ำแร่ออนเซ็น-สกีฟูจิ – ซานริโอ พูโรแลนด์- ทัวร์โตเกียว – อิสระช้อปปิ้งย่านดังชินจูกุ-วัดอาซะกุซ่า – โตเกียวดิสนีย์แลนด์ (ชมอิเลคทริคพาเหรด)– เมืองนาริตะ-วัดนาริตะ – ช้อปปิ้ง – ห้างอิออน – กรุงเทพฯ

 • อาหารเมนูขาปูยักษ์ทานไม่อั้น เมนูบุฟเฟ่หลากหลายอร่อยกับอาหารญี่ปุ่นแท้ๆ
 • ทัวร์โอซาก้า / ทัวร์โกเบ / ทัวร์เกียวโต / ทัวร์โตเกียว / ทัวร์นาริตะ
 • สนุกกับสวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ หรือให้ท่านท่องเที่ยวเมืองโกเบ ที่งดงาม
 • สนุกกับหิมะอันขาวโพลนที่สกีฟูจิ
 • สัมผัสความน่ารักของเหล่าการ์ตูนซานริโอ และสนุกสนานที่โตเกียวดิสนีย์แลนด์
 • แถมคู่มือท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น / ปลั๊กสำหรับใช้ที่ประเทศญี่ปุ่น / กระเป๋าล้อลาก
 • บัตรโทรศัพท์ 1,500 เยน
 • พร้อมอาบน้ำแร่สไตล์ญี่ปุ่น..!!!

แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์โอซาก้า ทัวร์โกเบ ทัวร์เกียวโต ทัวร์โตเกียว สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ซานริโอ พูโรแลนด์ ขาปูยักษ์ สายการบินเจแปนแอร์ไลน์ JL

Loft มีความยินดีอย่างยิ่งในการนำเสนอโปรแกรมพิเศษต้อนรับทุกท่านกับสถานที่ท่องเที่ยวอันหลากหลาย ต้อนรับทุกท่านสู่ฤดูหนาว สัมผัสหิมะกับการเล่นสกี และสัมผัสความงดงามหลากหลายกับสถานที่ท่องเที่ยวอันเลื่องชื่อ พบกับความสนุก ความประทับใจกับวัฒนธรรมเมืองปลาดิบ นับว่าเที่ยวครั้งเดียวได้ครบทุกรสชาติ เป็นโปรแกรมที่สนุกได้ทั้งเด็ก และผู้ใหญ่

ออนเซ็น อาบน้ำแร่ แบบสปารีสอร์ทสไตล์ญี่ปุ่นแท้ๆ สัมผัสการอาบน้ำแร่ธรรมชาติแท้ ๆ เพื่อ สุขภาพ และผิวพรรณที่มีเอกลักษณ์และชื่อเสียงในญี่ปุ่น ที่มีมากกว่า 1,800 แห่งทั่ว ประเทศ และแต่ละแห่งมีอายุยาวนานเป็นพันปี ออนเซ็นส่วนใหญ่จะต่อท่อจากน้ำพุ ร้อนเข้าไปยังที่พักเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว เรียกว่า “โอะฟุโร” ส่วนที่อยู่กลางแจ้ง เรียกว่า “โระเทนบุโร”

ปราสาททองคินคะคุจิ นำท่านชมบ้านพักตากอากาศของโชกุน “อาชิคะงะ โยชิมิสึ” เป็นบ้านพักที่เป็นปราสาททองทั้งหลังตั้งอยู่กลางน้ำ ความงดงามสีทองสะท้อนลงผืนน้ำ ราวสะท้อนออกมาจากกระจก

จากนั้นให้ท่านได้อิสระกับการช้อปปิ้งอย่างจุใจในย่านศูนย์การค้าที่ยิ่งใหญ่ และมีชื่อเสียงของประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้ยังนำท่านผ่อนคลายอิริยาบถด้วยการอาบน้ำแร่แช่ออนเซ็นเพื่อสุขภาพ และผิวพรรณที่ดี ที่มีชื่อเสียงมาช้านาน พร้อมที่พักโรงแรมระดับมาตรฐานชั้นเยี่ยมของญี่ปุ่น และบริการอันดีเยี่ยม

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – โอซาก้า

21.00 น. กรุ๊ปทัวร์พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบินเจแปน แอร์ไลน์ แถว R เช็คกรุ๊ปหมายเลข 17-22 เจ้าหน้าที่ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสาร เช็คอิน และสัมภาระในการเดินทาง

วันที่สอง โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า(ด้านนอก) – สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ หรือ ท่องเที่ยวเมืองโกเบ (เข้าสวนสนุกยูนิเวอร์แซล จ่ายเพิ่ม 2,500.- บาท ต่อท่าน) (อาหารเย็น)

00.40 น. เหิรฟ้าสู่ประเทศญี่ปุ่นโดย สายการบินเจแปน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL 728

07.50 น. ถึงท่าอากาศยานคันไซ เมืองโอซาก้า นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

ให้ท่านผ่านชมปราสาทโอซาก้า (ชมด้านนอก) ปราสาทที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น สร้างโดยโชกุนโตโยโตมิ ฮิเดโยชิ เป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่นของเมืองโอซาก้า โอบล้อมด้วยกำแพงหินแกรนิตที่สร้างได้อย่างประณีต

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ หรือ ท่องเที่ยวเมืองโกเบ เมืองเสน่ห์ของญี่ปุ่น

เมืองโกเบ : เมืองที่มีความงดงาม และเป็นธรรมชาติที่ยังคงอนุรักษ์ได้อย่างดี เป็นเมืองที่มีท่าเรือใหญ่ติดอันดับ 6 ของโลก ดังนั้นที่นี่จึงเป็นเมืองที่มีความสำคัญด้านการค้าระหว่างประเทศของญี่ปุ่น

สวนเมอริเคน เป็นสวนที่ตั้งอยู่ริมน้ำ เคยถูกทำลายด้วยแผ่นดินไหวมาแล้ว ในปี 1995 แต่ได้รับการบูรณะใหม่จนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของเมืองโกเบ ที่นี่ท่านจะได้เห็นความงดงามของพอร์ตทาวเวอร์

จากนั้นนำท่านสู่ ฮาร์เบอร์แลนด์ เป็นแหล่งช้อปปิ้ง และ แหล่งรวมความบันเทิงซึ่งตั้งอยู่ริมน้ำ ที่นี่เป็นแหล่งรวบรวมคาเฟ่ และเป็นแหล่งช้อปปิ้งใหญ่แห่งหนึ่งของโกเบ

จากนั้นนำท่านนั่งเคเบิ้ลคาร์ขึ้นภูเขาร็อคโกะ ขึ้นบนยอดเขาร็อกโกะที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเมืองโกเบ ชมความงดงามโดยรอบของเมืองโกเบที่งดงาม ที่นี่รายล้อมด้วยธรรมชาติ เมื่อมองลงมาจะเห็นภาพวิวพาโนรามาอันงดงาม รวมถึงสะพานข้ามช่องแคบ และสนามบินนานาชาติคันไซ
หรือ ให้ท่านเข้าสวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ

ร่วมสนุกท้าทายกับเครื่องเล่นหลากหลายชนิด ตื่นเต้น ระทึกใจจากหนังดังที่ท่านชื่นชอบ เช่น ฉากเพลิงไหม้จากเรื่อง “แบ็คดราฟท์” ล่องเรือผจญภัย กับไดโนเสาร์จากเรื่อง “จูราสสิค พาร์ค”

“นั่งรถซีมูเลเตอร์” ย้อนเวลาหาอดีตกับไมเคิล เจ ฟอกซ์จากเรื่อง “แบ็ค ทู เดอะ ฟิวเจอร์” นั่งเรือเพื่อพบกับความน่าสะพรึงกลัวเหมือนอยู่ในเหตุการณ์จริงกับ “จอว์” ใช้ทุนสร้างมหาศาลกว่า 1,500 ล้านเยน

และยังมีฉากจำลองของเมืองนิวยอร์ค พบเบื้องหลังการถ่ายทำภาพยนตร์สามมิติ “อีที” และเครื่องเล่นใหม่ล่าสุดกับ “สไปร์เดอร์แมน” ที่รอให้ท่านพิสูจน์ความมันส์ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ

หากท่านใดมีความประสงค์ที่จะเข้า สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ จ่ายเพิ่มท่านละ 2,500 บาท ***กรุณาแจ้งความประสงค์ก่อนการเดินทาง***

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (กรณีเลือกท่องเที่ยวเมืองโกเบ)

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย (ในสวนสนุกยูนิเวอร์แซล)

บ่าย ให้ท่านสนุกสนานกันต่อกับสวนสนุกระดับโลกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ หรือท่องเที่ยวเมืองโกเบ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมโอซาก้า นัมบะ วอชิงตัน หรือระดับเทียบเท่า

วันที่สาม โอซาก้า-นารา – วัดโทไดจิ-เมืองเก่าเกียวโต- ปราสาททองคินคะคุจิ-วัดคิโยมิสึ (อาหารเช้า-กลางวัน-เย็น)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองเก่า เมืองนารา เมืองหลวงแห่งแรกของประเทศญี่ปุ่น นำท่านเดินทางสู่ส่วนกวางวัดโทไดจิ หนึ่งในมรดกโลกของเมืองนารา สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 743 หน้าวัดมีซุ้มประตูขนาดใหญ่ที่เรียกว่า นันไดมง สร้างขึ้นในปี 1199 มีเสาไม้ 18 ต้นรองรับโครงสร้างหลังคาไม้ขนาดใหญ่เป็นพิเศษ ซึ่งจะมีลวดลายแกะสลักจากงานไม้ที่วิจิตรตระการตา

เนื่องจากรับอิทธิพลจากสถาปัตยกรรมในยุคคามาคุระ ตัวอาคารของวัดเป็นวิหารไม้ที่ถูกบันทึกว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก เป็นวิหารที่ประดิษฐานของหลวงพ่อโต หรือพระไวโรจนพุทธ ซึ่งเป็น 1 ใน 5 พระธยานิพุทธเจ้าทั้งห้า ซึ่งเป็นพระพุทธรูปสำริดขนาดใหญ่ สูงถึง 16 เมตร และมีน้ำหนักรวมมากกว่า 500 ตัน

ตัววิหารไม้แห่งนี้เคยถูกเพลิงไหม้มาแล้วครั้งหนึ่ง และได้มีการบูรณะสร้างขึ้นใหม่อีกครั้ง แต่มีขนาดเล็กลงกว่าเดิมถึง 2 ใน 3 เพลิดเพลินกับการให้อาหารเหล่าฝูงกวางที่หาดูได้ยากนับร้อยที่อาศัยอยู่ภายในวัดตามธรรมชาติ ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าเป็นบริวารของเทพเจ้า

จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยังเส้นทางแห่งมรดกโลกเมืองเก่าเกียวโต ว่ากันว่าผู้ใดที่มาเยือนแดนอาทิตย์อุทัยแล้วไม่ได้มาเยือนเมืองเก่าของญี่ปุ่นถือว่ามาไม่ถึงญี่ปุ่น ที่นี่เป็นเมืองเก่าที่ยังคงอนุรักษ์ความสวยงามด้านธรรมชาติ และวัฒนธรรมอันเก่าแก่อันเลื่องชื่ออย่างน่าทึ่ง

นอกจากนี้ที่นี่ยังมีมรดกโลกหลายแห่งให้ชื่นชมความงดงาม และยังเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องดัง MEMOIRS OF A GEISHA

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นเดินทางสู่ปราสาททองคินคะคุจิ นำท่านชมบ้านพักตากอากาศของโชกุน “อาชิคะงะ โยชิมิสึ” เป็นบ้านพักที่เป็นปราสาททองทั้งหลังตั้งอยู่กลางน้ำ ความงดงามสีทองสะท้อนลงผืนน้ำ ราวสะท้อนออกมาจากกระจก

ปราสาทแห่งนี้ได้รับการยกย่องจากนักประวัติศาสตร์ชาวอังกฤษว่าสร้างได้อย่างกลมกลืน ประณีตสวยงามได้สัดส่วนเป็นที่สุด จากนั้นนำท่านสู่แหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งที่มีชื่อเสียงและมีความศักดิ์สิทธิ์ วัดคิโยมิสึ หรือ วัดน้ำใส ตั้งอยู่บริเวณเนินเขาฮิงาชิยาม่า

ให้ท่านได้ดื่มน้ำศักดิ์สิทธิ์สามสายที่ไหลมาจากเทือกเขา ซึ่งน้ำแต่ละสายมีความหมายแตกต่างกันคือ น้ำทางขวามือดื่มแล้วจะทำให้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด สายกลางดื่มแล้วจะทำให้ชีวิตมีความร่ำรวย มั่งคั่ง และน้ำทางซ้ายมือทำให้อายุยืนยาว สุขภาพแข็งแรง

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมนาโงย่า คาสเซิ้ล หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ รถไฟด่วนชินคันเซ็น –ทะเลสาบฮามานะ-ไร่สตรอเบอรี่- วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลัดทะเลสาบอาชิ –หุบเขาโอวาคุดานิ –โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท- อาบน้ำแร่ ออนเซ็น (อาหารเช้า-กลางวัน-เย็น)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านสู่สถานีนาโงย่า เพื่อทดลองขึ้นรถไฟด่วนชินคัน เซ็น หรือ รถไฟหัวกระสุนความเร็วสูงสุดเฉลี่ย 240 ก.ม./ ชม. สู่ สถานีรถไฟมิกาว่า อันโจ

(สถานีรถไฟชินคันเซ็นอาจมีการ เปลี่ยนแปลงสถานีได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อ ประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ)

จากนั้นเดินทางสู่ ทะเลสาบฮามานะ ทะเลสาบที่มีเนื้อที่กว้างใหญ่และเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาไหลที่มีชื่อเสียง

ที่นี่เป็นจุดพักผ่อนของผู้มาเยือน ด้วยบรรยากาศที่รายล้อมด้วยต้นไม้หลายพันชนิด อีกทั้งยังมีร้านค้าขายของที่ระลึก และอาหาร ขนมอร่อยจากเมืองซามูไร ทำให้ที่นี่มีผู้มาเยือนไม่ขาดสาย

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ไร่สตรอเบอรี่ ให้ท่านลิ้มรสความอร่อย หอมหวานกับสตรอเบอรี่ จากไร่ สด ใหม่ ไร้สารพิษ ให้ท่านอิ่มอร่อยแบบไม่อั้น ลิ้มลองสตรอเบอรี่จิ้มนม ที่มีรสชาติอร่อยเกินคำบรรยาย

นอกจากนี้ท่านสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ทำจากสตรอเบอรี่สดในฟาร์มหลายหลายชนิด ที่ล้วนแต่นำคัดสรรสตรอเบอรี่สดๆ จากไร่มาเป็นส่วนประกอบ ให้ท่านได้รู้กรรมวิธีในการปลูกสตรอเบอรี่ของชาวญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียง พร้อมเก็บภาพไร่สตรอเบอรี่น่ารักๆ ที่นี่

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย เยี่ยมชมความงามของ วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ท่านสามารถเห็นความงดงามของภูเขาไฟฟูจิได้ หากท้องฟ้าสดใส ให้ท่าน ล่องเรือโจรสลัดทะเลสาบอาชิ ทะเลสาบที่ก่อตัวจากลาวาที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟฟูจิเมื่อสามพันกว่าปีมาแล้ว

ที่นี่ในอีกมุมหนึ่งของความงาม ท่านสามารถสัมผัสถึงทัศนียภาพที่ดุจดังภาพวาด สะท้อนลงสู่เบื้องน้ำลึก บนเรือท่านสามารถถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับโจรสลัดได้ด้วย

จากนั้นนำท่านนั่งรถโค้ชสู่ หุบเขาโอวาคุดานิ เพื่อชมบ่อน้ำแร่กำมะถัน เป็นบ่อน้ำแร่ที่สามารถต้มไข่ให้สุกได้ด้วยความร้อนถึงเกือบ 100 องศาเซลเซียส โดยเชื่อว่าหากได้ทานไข่ดำ 1 ฟอง ทำให้อายุยืนขึ้น 7 ปี

นำท่านเดินทางสู่ โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท ให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมมากมาย หลากหลายยี่ห้อ กับเอ้าท์เลทที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น ที่จะทำให้ท่านตื่นตา ตื่นใจกับการช้อปปิ้งอันแสนเพลิดเพลิน กับสินค้าราคาไม่แพง

ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า รองเท้า นาฬิกา กระเป๋า น้ำหอม และอีกมากมาย หลายหลายยี้ห้อดัง อาทิ MK Michel Klein, Morgan, Bally, Prada, Gucci, Diesel, Gap, Armani, Tasaki, Tag Heuer และอีกมากมาย

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก

นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมฟูจิ โนโบ หรือเทียบเท่า

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านอาบน้ำแร่สปารีสอร์ทสไตล์ญี่ปุ่นแท้ๆที่เรียกว่า “ออนเซ็น” เพื่อสุขภาพ และผิวพรรณที่ดี

วันที่ห้า เที่ยวภูเขาไฟฟูจิ – เล่นสกี ลานสกีฟูจิ – ซานริโอ พูโรแลนด์- โตเกียว – อิสระช้อปปิ้งย่านดังชินจูกุ (อาหารเช้า –กลางวัน-เย็น)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

พร้อมแล้วนำท่านสู่ ลานสกีฟูจิ ที่ตั้งอยู่บริเวณเชิงภูเขาไฟฟูจิ ท่านจะได้สนุกกับหิมะอันขาวโพลน ให้ท่านมันส์กับกิจกรรมต่างๆ หลากหลายอาทิ สกี นั่งเลื่อนกระดาน โรยตัวจากสลิง ถ่ายรูปกับตุ๊กตาหิมะ

(พิเศษสุดๆ ให้ท่านสนุกกับนั่งเลื่อนกระดาน…ฟรี / หมายเหตุ ค่าบริการอื่นๆ ไม่รวมอยู่ในค่าทัวร์ หากท่านสนใจกรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์ค่ะ)

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทาง ซานริโอ พูโรแลนด์ พบกับตัวการ์ตูนที่ครองใจผู้คนทั่วโลกมากว่า 30 ปี ชมการแสดงและเครื่องเล่นอันหลากหลาย อาทิ MARCHEN THEATER เพลิดเพลินกับดนตรีจากพี่เหมียว HELLO KITTY,

LEGEND OF GOAL การต่อสู้ของเจ้าหญิงจากสัตว์ประหลาดที่น่าตื่นเต้นบนพื้นที่สามารถหมุนได้ 360 องศา, FAIRLYLAND THEATER สนุกสนานกับการแสดงของผองเพื่อนในป่าลึก,

PURO ADVENTURE ตื่นเต้นไปกับเครื่องเล่นที่นำท่านไปตามหาความเป็นมา กำเนิด PUROLAND, DISCOVERRY THEATER พบกับการต่อสู้อันแสนน่ารักระหว่าง BAD BADTZ MARU และ HELLO KITTY,

TIME MACHINE OF DREAM ผจญภัยไปในเมืองแห่งความฝันกับภาพยนตร์ 3 มิติที่จะทำให้ท่านสนุกสนานเหมือนได้เข้าไปสัมผัสด้วยตัวท่านเอง,

KITTY’S HOUSE นำท่านไปสัมผัสตัวจริงของพี่เหมียวคิตตี้ และเยี่ยมชมห้องที่แสนน่ารัก พร้อมร่วมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก เลือกซื้อของฝากน่ารักมากมาย

(หมายเหตุ… เนื่องจากซานริโอ พูโรแลนด์ไม่ได้เปิดทุกวัน วันหยุดขึ้นอยู่กับทางสวนสนุกเป็นผู้กำหนด ดังนั้นหากวันที่เข้าตรงกับวันหยุดของทางซานริโอ พูโรแลนด์ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรายการนี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

นำท่านเดินทางสู่เมืองหลวงในปัจจุบัน โตเกียว เมืองแห่งผู้คนพลุกพล่าน ท่านจะได้เห็นวิถีชีวิตคนเมืองของญี่ปุ่นที่มีเอกลักษณ์

นำท่านอิสระช้อปปิ้งย่านดังชินจูกุ แน่นอนถ้าต้องการช้อปปิ้งของราคาถูกและดี แบบมีคุณภาพต้องที่นี่ เพราะที่นี่มีร้าน 100 เยนที่มีชื่อเสียง และใหญ่ที่สุด เป็นร้านดังของนักช้อปทั้งหลายที่เฝ้ารอเมื่อมาถึงเมืองโตเกียว ที่นี่ท่านจะได้ทั้งเสื้อผ้า รองเท้า สินค้าแฟชั่น ขนมญี่ปุ่น กล้องถ่ายรูป สินค้าอุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ เป็นต้น

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
เดินทางสู่ที่พัก โรงแรมชินจุกุ วอชิงตัน หรือเทียบเท่า

วันที่หก วัดอาซะกุซ่า – โตเกียวดิสนีย์แลนด์ (ชมอิเลคทริคพาเหรด) หรือ อิสระช้อปปิ้ง– เมืองนาริตะ (อาหารเช้า)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านสู่ วัดอาซะกุซ่า วัดที่เก่าแก่ที่สุดในโตเกียว ผู้คนที่นี่ให้ความนับถือ และนิยมมาสักการะ และมาขอพรกันเป็นประจำ ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปทองคำองค์เจ้าแม่กวนอิม และมีสัญลักษณ์พิเศษคือโคมไฟขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตร

มีเวลาให้ท่านช้อปปิ้งของพื้นเมือง และขนมโมจิ ในเขตวัดอาซะกุซ่า หรือเรียกว่า ย่านนากามิเซะ

ได้เวลาสมควรนำท่านสู่ สวนสนุกระดับโลก โตเกียวดิสนีย์แลนด์ หรือ อิสระช้อปปิ้งในโตเกียว

โตเกียวดิสนีย์แลนด์ หากท่านใดมีความประสงค์ที่จะเข้า สวนสนุกโตเกียวดิสนีย์แลนด์ จ่ายเพิ่มท่านละ 2,300 บาท ***กรุณาแจ้งความประสงค์ก่อนการเดินทาง***

โตเกียวดิสนีย์แลนด์ สวนสนุกซึ่งเต็มไปด้วยเสน่ห์ตำนานและจินตนาการของการผจญภัย ใช้ทุนในการก่อสร้าง 600 ล้านเยน โดยการถมทะเล ท่านจะได้สัมผัสกับเครื่องเล่นในหลายรูปแบบ กับหลากหลายโซนผจญภัย อาทิ ADVENTURE LAND, WESTERN LAND, FANTASYLAND, TOMORROWLAND, TOONTOWN เป็นต้น

พบเครื่องเล่นมันส์ๆ ตามโซนต่างๆ เช่น ท้าทายความมันส์เหมือนอยู่ในอวกาศ SPACE MOUNTAIN, ระทึกขวัญกับเหล่าผีชื่อดังกับ HAUNTED MANSION บ้านผีสิง, ตื่นเต้นเร้าใจ และสัมผัสความชุมฉ่ำของสายน้ำขนาดยักษ์ไปกับ SPLASH MOUNTAIN, นั่งเรือผจญภัยในป่าใหญ่กับ JUNGLE CRUISE, หวาดเสียวไปกับรถไฟเหาะ BIG THUNDER MOUNTAIN, สนุกสนานกับ PIRATES OF THE CARIBBEAN, เยือนบ้านหมีพูห์, เข้าไปอยู่ในโลกแห่งจินตนาการกับการ์ตูนที่ท่านชื่นชอบ มิกกี้เม้าส์, สโนว์ไวท์

ช้อปปิ้งซื้อของที่ระลึกภายในสวนสนุกอย่างจุใจ และอีกมากมายที่รอท่านพิสูจน์ความมันส์กันอย่างเต็มที่

หรือหากท่านใดไม่เข้าโตเกียวดิสนีย์แลนด์

ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งในกรุงโตเกียว เดินทางโดยรถไฟ (ไม่รวมค่ารถไฟตลอดการเดินทางช้อปปิ้ง)

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย

บ่าย สนุกสนานท้าทายความมันส์ หรืออิสระกับการช้อปปิ้งในสวนสนุกดิสนีย์แลนด์กันอย่างต่อเนื่อง พร้อมให้ท่านชมอิเลคทริคพาเหรดตระการตาแสง สี เสียงกับเหล่าตุ๊กตา และการ์ตูนดัง

หรือสำหรับท่านที่ไม่เข้าสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งกันอย่างต่อเนื่อง

สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ เมืองนาริตะ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ อิสระตามอัธยาศัย

เดินทางสู่ที่พัก โรงแรมนาริตะ การ์เดน หรือเทียบเท่า

วันที่เจ็ด นาริตะ – วัดนาริตะ – ช้อปปิ้งห้างดังอิออน – กรุงเทพฯ (อาหารเช้า)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ วัดนาริตะ เป็นวัดที่มีชื่อเสียงและผู้คนให้ความเคารพนับถือ มาสักการะมากกว่า 10 ล้านคนต่อปี วัดแห่งนี้สร้างเสร็จเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ปี ค.ศ. 940 จุดเด่นของวัดนี้ คือ เทวรูปฟุโดเมียวโอ ซึ่งเป็นเทพระดับสูงของลัทธิชินกอน แกะสลักถวายโดย โคโบไดชิ ตามคำสั่งของจักรพรรดิซากะ

จากนั้นให้ท่าน อิสระกับย่านช้อปปิ้ง ของเมืองนาริตะ กับห้างสรรพสินค้าชื่อดังห้างอิออน แหล่งใหญ่รวบรวมสินค้าหลากหลายชนิดรอให้ท่านเลือกซื้อ อาทิ เสื้อผ้าแฟชั่นนำสมัย กระเป๋า รองเท้า เครื่องสำอาง ของที่ระลึก เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ และที่นี่ยังมีร้าน 100 เยน สินค้าดีราคาถูกอีกด้วย เป็นต้น

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย

บ่าย ให้ท่านอิสระในการเลือกซื้อของฝาก และสินค้าที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่นก่อนกลับกรุงเทพฯ ได้เวลาอันสมควร เดินทางสู่สนามบินนาริตะ

18.05 น. เหิรฟ้าเพื่อกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินเจแปน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL 707

23.15 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์โอซาก้า ทัวร์โกเบ ทัวร์เกียวโต ทัวร์โตเกียว สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ซานริโอ พูโรแลนด์ ขาปูยักษ์ สายการบินเจแปนแอร์ไลน์ JL

ราคาทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์โอซาก้า ทัวร์โกเบ ทัวร์เกียวโต ทัวร์โตเกียว สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ซานริโอ พูโรแลนด์ ขาปูยักษ์ สายการบินเจแปนแอร์ไลน์ JL รวมตั๋ว ไม่รวมตั๋ว

LOFT27-1715 มกราคม 2554 โปรดสอบถาม
LOFT27-1716 กุมภาพันธ์ 2554 โปรดสอบถาม
LOFT27-1717 มีนาคม 2554 โปรดสอบถาม
LOFT27-1718 เมษายน 2554 โปรดสอบถาม
LOFT27-1719 พฤษภาคม 2554 โปรดสอบถาม
LOFT27-1720 มิถุนายน 2554 โปรดสอบถาม
LOFT27-1721 กรกฎาคม 2554 โปรดสอบถาม
LOFT27-1722 สิงหาคม 2554 โปรดสอบถาม
LOFT27-1723 กันยายน 2554 โปรดสอบถาม
LOFT27-1724 ตุลาคม 2554 โปรดสอบถาม
LOFT27-1725 พฤศจิกายน 2554 โปรดสอบถาม
LOFT27-1726 ธันวาคม 2554 โปรดสอบถาม

***หมายเหตุ การเดินทางในแต่ละครั้งต้องมีผู้เดินทางจำนวน 25 ท่านขึ้นไป***
หากมีผู้เดินทางไม่ถึง 25 ท่าน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ออกกรุ๊ป หรือเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ราคานี้รวมภาษีน้ำมันแล้ว ณ. วันที่ 1 ต.ค. 2553 และอาจมีการปรับขึ้นอีกเนื่องจากสายการบินอาจมีการเรียกเก็บค่าน้ำมันเพิ่ม หากทางสายการบินมีการปรับราคาภาษีน้ำมันขึ้น ทางบริษัทฯ ต้องปรับราคาตามราคาภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่ม โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบก่อนการออกตั๋วเครื่องบิน

ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์โอซาก้า ทัวร์โกเบ ทัวร์เกียวโต ทัวร์โตเกียว สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ซานริโอ พูโรแลนด์ ขาปูยักษ์ สายการบินเจแปนแอร์ไลน์ JL อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นทัศนาจรตามเส้นทางรายการที่ระบุเท่านั้น
 • ค่าพาหนะรับส่งตามรายการนำเที่ยวที่ระบุเท่านั้น
 • ค่าโรงแรมห้องพัก 2 ท่านต่อห้องตามรายการที่ระบุเท่านั้น
 • ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น
 • ค่าอาหาร เครื่องดื่มตามรายการที่ระบุเท่านั้น
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการที่ระบุเท่านั้น
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุเท่านั้น
 • ค่าขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบน้ำหนักไม่เกิน 20 กก.
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์โอซาก้า ทัวร์โกเบ ทัวร์เกียวโต ทัวร์โตเกียว สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ซานริโอ พูโรแลนด์ ขาปูยักษ์ สายการบินเจแปนแอร์ไลน์ JL อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทาง หรือพาสปอร์ต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหาร
 • ที่สั่งเพิ่มเติมจากรายการที่ทางบริษัทฯ จัดให้ เป็นต้น
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ำหนักเกินกว่าสายการบินกำหนด คือ 20 กิโลกรัมต่อท่าน
 • ค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตสำหรับคนต่างด้าวที่กลับเข้าประเทศ
 • ค่าภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม หรือมีการเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

สอบถามทัวร์ LINE: @lofttravel TEL: 02-046-0046, 080-291-0123, 085-225-4664, 086-321-4740, 086-322-1610

พิมพ์หน้านี้ พิมพ์หน้านี้
 • เปิดจันทร์-ศุกร์ (8.30-17.30)

 • แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น

 • ปฏิทินวันหยุดประจำปี 2559

 • ทัวร์ต่างประเทศ

 • RSS ทัวร์ต่างประเทศ

 •